* Vārkavas novads

Vārkavas novada dome aicina apmeklēt iedzīvotāju sapulces

Vārkavas novada dome aicina apmeklēt iedzīvotāju sapulces!

3. decembrī Vārkavas novadā norisināsies Vārkavas novada domes rīkotās iedzīvotāju sapulces, lai informētu iedzīvotājus par aktualitātēm pašvaldībā un atbildētu uz jautājumiem.

3. decembrī

plkst. 11.00 Rožkalnu kultūras namā, Saules ielā 16, Rimicānos.

plkst. 14.00 Informācijas un atbalsta centrā "Vanagi", Vanagos.

Sapulcēs piedalīsies Vārkavas novada domes vadība, izpilddirektors, pagastu pārvalžu vadītāji un pašvaldības domes speciālisti.

Informatīvs seminārs Vārkavā "Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu"

LLKC Preiļu nodaļa 22.03.2019. plkst. 10:00 Vārkavas novada Kultūras centrā organizē informatīvu semināru lauksaimniekiem "Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu".

Atrašanās vieta: Vārkavas novads, Kultūras centra zāle, Skolas iela 5

Informatīvais seminārs Rožkalnu kultūras namā "Kopējā lauksaimniecības politikas ( KLP ) attīstība pēc 2020.gada, uzsvaru liekot uz mazām un vidējām saimniecībām. Lauku attīstības programmas ( LAP ) aktualitātes 2018. gadā."

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Preiļu nodaļa šī gada 2.augustā organizē informatīvo semināru “Kopējās lauksaimniecības politikas attīstība pēc 2020.gada, uzsvaru liekot uz mazām un vidējām saimniecībām. Lauku attīstības programmas (LAP) aktualitātes 2018.gadā”.
Norises vieta: Rožkalnu kultūras nams, Saules iela 16, Rimicāni, Rožkalnu pag., Vārkavas nov., plkst. 11:00

Vecvārkavā | Informatīvais seminārs ''Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu''

LLKC Preiļu nodaļa organizē informatīvu semināru lauksaimniekiem "Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu".
Semināra norises vieta: Vārkavas nov., Upmalas pag., Skolas iela 5, Kultūras centra zāle.
Norises laiks: 28.marts plkst. 10:00
Semināra programma:
1) Izmaiņas tiešmaksājumos un zaļināšanas prasībās. Bioloģiskā lauksaimniecība. Jaunumi integrētajā laukaugu audzēšanā.
2) Nodokļu izmaiņas 2018.gadā.
3) NVA aktualitātes. Vakanču gadatirgus.
4) Altum aktuālie piedāvājumi uzņēmējiem.

Uzņēmējdarbības nozaru popularizēšana vispārizglītojošajās skolās Vārkavas vidusskolā

SIA LLKC Preiļu nodaļa 30.05.2017. plkst. 9:00 Vārkavas vidusskolā 10.-11.klases skolēniem. organizē pasākumu "Uzņēmējdarbības nozaru popularizēšana vispārizglītojošajās skolās".
Pasākuma programma:
1. Uzņēmējdarbības iespējas laukos. Izglītības un karjeras iespējas. Lektore: Ilga Ušacka, Tekla Mediņa
2. Sapņu ķērāji,austie lupatu paklāji,dekorāciju izgatavošana - bizness un dzīvesveids. Atziņas un ieguvumi piedaloties mācības "Tu vari vairāk!" un konkursā "Laukiem būt!" Lektore: Guna Egle

Informatīvs seminārs lauksaimniekiem - Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu Vecvārkavā

LLKC Preiļu nodaļa organizē informatīvu semināru lauksaimniekiem Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.
Semināra norises vieta: Vecvārkava, Kultūras centra zāle, Skolas iela 5, Vārkavas novads – plkst. 10:00
Semināra sākums plkst. 10:00

Informatīvs seminārs Vārkavas novadā - Jaunākais par ES atbalstu mežu apsaimniekošanā, jaunaudžu kopšanā un aktualitātes lauksaimniecībā

ES atbalsta pasākumu projektu izpildes kvalitātes izvērtēšana atbilstoši meža nozares normatīvo aktu prasībām un plānotajiem projektu izpildes rezultātiem. Apakšpasākuma „Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai ” 3.kārta(projektu atlases kritēriji. Jaunaudžu kopšana (veidi un mērķi, agrotehniskā kopšana, sastāva kopšana, augošu koku atzarošana, instrumenti). Tīraudžu un mistraudžu veidošanas principi, to novērtēšana dabā.
Projekti un investīcijas: Ieguldījumi materiālajos aktīvos; Jaunie lauksaimnieki; Mazo saimniecību attīstība.

Informatīvs seminārs Vecvārkavā - Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

LLKC Preiļu nodaļa 23.03.2016. plkst. 10:00 organizē informatīvu semināru Vecvārkavā( Kultūras centra zāle, Skolas iela 5, Vecvārkava, Vārkavas nov.) Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

Lapas

Subscribe to RSS - * Vārkavas novads