Varakļānu novads

Madonas KB/Varakļānu novads Murmastiene/Par jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem 2023 gadā.

Valsts KLP tīkla Pasākumu ietvaros rīkots
Informatīvais seminārs
Par jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem 2023 gadā.

Norises vieta: Murmastienes KN, Jaunatnes iela 14, Murmastiene, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads

Datums: 03.05.2023.

Gr. nr. 6 Ma-S
Sākums plkst. 10.00

22.03.2023., MKPC Madonas nodaļa | Informatīvs seminārs "Egļu astoņzobu mizgraža izplatība, kaitēkļa mazināšanas iespējas, aktuālās izmaiņas MK noteikumos Nr. 935 un Nr. 308"

Semināra tēma:

- Atskats par paveikto, MKPC Madonas nodaļā, darbības virzieni 2023.gadā.

- Egļu astoņzobu mizgrauža izplatība, tā mazināšanas iespējas.

- Izmaiņas MK noteikumos Nr. 935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā’’

- Izmaiņas MK noteikumos Nr. 308 “Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi”.

- Objekts piepilsētas mežā! Meža sanitārā stāvokļa apsekošana, egļu astoņzobu mizgraužu invadēto egļu atpazīšana.

28.09.2022., MKPC Madona | Informatīvs seminārs "Meža atjaunošana un kopšana, aktualitātes meža likumdošanā. "Meža dienas", to vēsture. Novada iespējas dabas resursu izmantošanā, uzņēmējdarbības veicināšanā. Koku nozīme pilsētvides ainavā.

Semināra tēma:

- Meža atjaunošana un kopšana, izmaiņas likumdošanā.
- Meža dienu vēsture, projekta "Meža dienas 2022" ietvaros paveiktie darbi.
- Varakļānu apkārtnes iespējas dabas resursu izmantošanai novada atpazīstamības un lokālās uzņēmējdarbības veicināšanai. Koki pilsētvides ainavā. Dekoratīvo koku/krūmu sortiments.
- Varakļānu novada pašvaldības prakse normatīvo aktu piemērošanā par koku ciršanu ārpus meža zemes.

Madonas nodaļas rīkotais informatīvais seminārs Uzņēmējdarbības uzsākšanas un ražošanas efektivitātes celšana. Priekšnosacījumi kvalitatīvas un veselīgas ražas ieguvei bioloģiskajā dārzeņkopībā

Madonas nodaļas rīkotais informatīvais seminārs
Tēma: Uzņēmējdarbības uzsākšanas un ražošanas efektivitātes celšana
Nosaukums: Priekšnosacījumi kvalitatīvas un veselīgas ražas ieguvei bioloģiskajā dārzeņkopībā.

Varakļāni | Informatīvais seminārs "MKPC darbība, ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem. Aktualitātes mežu īpašniekiem meža apsaimniekošanā rudenī."

MKPC, tā darbība. Pieejamie ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2020. gadā. Rudens – jaunaudžu kopšanas un aizsardzības pret dzīvnieku bojājumiem laiks. Iespējas un risinājumi.

Informatīvs seminārs Varakļānu nov. | Aktualitātes lauku saimniekiem un privāto meža īpašniekiem meža apsaimniekošanā, ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem MKPC

Aktualitātes no VMD: obligātā meža atjaunošana, meža inventarizācija, datu aktualizācija, egļu astoņzobu mizgrauža izplatība Latvijā un Eiropā.Riska audzes, aizsardzības iespējas un praktiski ieteikumi.Pieredze un diskusijas, Aktualitātes lauku saimniekiem (nosacījumi platību maksājumu saņemšanā,lauku bloku precizēšana, izmaiņas nodokļu normatīvajos aktos. Pieejamie ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2020.

Informatīvs seminārs / Aktualitātes lauku saimniekiem un privāto meža īpašniekiem meža apsaimniekošanā, ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem MKPC

Aktualitātes lauku saimniekiem (nosacījumi platību maksājumu saņemšanā, lauku bloku precizēšana, izmaiņas nodokļu normatīvajos aktos). Pieejamie ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2020. gadā (Zināšanu pārneses pasākumi:
arodapmācību projekts- mācību iespējas par meža tēmām,konsultāciju projekts, meža apmeklējumu projekts.) ES atbalsta pasākumu realizācija meža īpašniekiem . Aktualitātes no VMD: - obligātā meža atjaunošana; - meža
inventarizācija, datu aktualizācija ; - egļu astoņzobu mizgrauža izplatība Latvijā un Eiropā, aizsardzības iespējas un praktiski ieteikumi.

Lapas

Subscribe to RSS - Varakļānu novads