* Ozolnieku novads

Kursi pārrauga tiesību iegūšanai govkopībā

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs šāgada 18. un 25. martā rīko kursus B metodes pārrauga darba tiesību iegūšanai un kvalifikācijas paaugstināšanai gaļas šķirņu govkopībā.  

 Lektori būs:

* Zemnieku saimniecības „B-Krasti” saimniece Aija Ādama. Tēma: „Gaļas šķirņu liellopu audzēšanas un ganāmpulka atražošanas principi”;

* Valsts aģentūras „Lauksaimniecības datu centrs” nodaļas vadītāja Daina Lodiņa.  Tēma „Izmaiņas dzīvnieku, ganāmpulka, novietņu reģistrācijas un pārraudzības dokumentu aizpildīšanā”;

Apmācības augu aizsardzības līdzekļu operatoru apliecības saņemšanai

LLKC, Ozolniekos 13. martā tiks rīkotas apmācības apliecības saņemšanai augu aizsardzības līdzekļu operatoriem.

 Galvenās apmācību tēmas:

Iespējamais augu aizsardzības līdzekļu lietošanas apdraudējums un risks;

Simptomi, kas liecina par saindēšanos ar augu aizsardzības līdzekļiem;

Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi;

Darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem;

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas;

Apmācības apliecības iegūšanai otrās klases augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem

LLKC, Ozolniekos martā tiks rīkotas apmācības apliecības iegūšanai otrās klases augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem.

Persona, kas saņēmusi profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecību, drīkst lietot augu aizsardzības līdzekļus vai izsmidzināt tos no gaisa.

Apmācības notiks Rīgas ielā 34, Ozolniekos, 4.–5. martā un  11.–12. martā.

Apmācības apliecības iegūšanai otrās klases augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem

LLKC, Ozolniekos martā tiks rīkotas apmācības apliecības iegūšanai otrās klases augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem.

Persona, kas saņēmusi profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecību, drīkst lietot augu aizsardzības līdzekļus vai izsmidzināt tos no gaisa.

Apmācības notiks Rīgas ielā 34, Ozolniekos, 4.–5. martā un  11.–12. martā.

Informatīvais seminārs - Neizmantoto, ar kokiem aizaugušo zemju sakārtošana un apsaimniekošana

Semināru atklāšana un iepazīstināšana ar MKPC Zemgales nodaļas darbību
Aizaugušās zemes – negatīvā tendence Latvijas laukos. Statistikas dati
Grozījumi Meža likumā saistībā ar aizaugušām lauksaimniecības zemēm. Kā noteikt vai mežaudze atbilst Meža likuma grozījumiem?
Plantāciju meži, to apsaimniekošana
Ierobežojumi reģistrēšanai par mežu vai plantācijas mežu
Diskusijas, atbildes uz jautājumiem, semināra izvērtējums, ierosinājumi turpmākai darbībai

Seminārs par demonstrējumiem augkopībā

LLKC aicina uz noslēguma semināru „Demonstrējumi lauku saimniecībās augkopībā”, kas notiks 11. decembrī.

 LLKC konsultanti, Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācībspēki un zinātnisko institūtu pārstāvji stāstīs par šogad Latvijas lauku saimniecībās ierīkotajiem demonstrējumiem un to rezultātiem. Piemēram, par papildmēslojuma lietošanu ziemas rapša un ziemas kviešu sējumos, humīnvielu lietošanas ietekmi uz ziemas kviešu ražu, kaitīgo organismu ierobežošanu kviešu un rapšu sējumos integrētās audzēšanas sistēmā u. c.

Informatīvais seminārs ''Vietējā augļu un dārzeņu produktu noieta tirgus veicināšana''

 SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra sadarbībā ar Zemkopības Ministriju un veikalu tīklu „top!”  rīkots informatīvais seminārs

 Tēma: Finansējuma piesaistes iespējas lauku uzņēmējiem

Nosaukums: Vietējā augļu un dārzeņu produktu noieta tirgus veicināšana

Programma

 Norises vieta: Ozolnieku tautas nams, Rīgas iela 23, Ozolnieki

Datums: 2014.gada 11. novembris

Konkursa “Laukiem būt!” fināla pasākums

Ozolniekos, Rīgas ielā 34, 13.novembrī notiks Valsts lauku tīkla pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" konkursa "Laukiem būt!" fināls, kurā izvērtēs kopā 15 jauniešu biznesa idejas.

Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumu LLKC īsteno jau trešo gadu un šajā laikā uzņēmējdarbības pamatus apguvuši jau vairāk kā 500 lauku jauniešu. Daļa no viņiem savas biznesa idejas veiksmīgi īstenojuši dzīvē, tādējādi apliecinot plašās iespējas strādāt un pelnīt laukos.

Lapas

Subscribe to RSS - * Ozolnieku novads