Ķekavas novads

Ķekavas novada uzņēmēju dienas

Ķekavas novada gadskārtējās 'Uzņēmēju dienas' 2023.gadā norisināsies laikā no 29.maija līdz 03.jūnijam.
Uzņēmēju dienu ietvaros plānota plaša pasākumu programma.
Atbalsta iespējas uzņēmējiem, digitālā mārketinga izmantošanas iespējas un citas, praktiskas lekcijas; Uzņēmēju gada balvas pasniegšana un 'Ķekavas novada garšas cīņas' - šie un citi pasākumi nedēļas ietvaros.

Ar pasākuma programmu iespēja iepazīties: https://kekava.lv/uznemeju-dienas-2023/

Pieteikšanās Ķekavas novada konkursam 'Ķekavas novada garšu cīņas'

Lai noteiktu Ķekavas novada atpazīstamību Latvijā arī ēdienu vidū, Ķekavas novada ēdinātāji un kulinārijas entuziasti ir aicināti iesniegt savas, unikālas ēdienu receptes līdz 22.maijam.
Konkursa uzvarētājs tiks paziņots 03.jūnijā Ķekavas novada Uzņēmēju nedēļas noslēguma ietvaros.
Kopā paredzētas 10 dalībnieku vietas. 3.jūnijā konkursa dalībnieki tiks aicināti vadīt savu, konkursam izvirzīto ēdienu, bez maksas prezentācijas un degustācijas. Žūrija un festivāla dalībnieki, vērtējot ēdienus lems par Ķekavas novadam atbilstošāko ēdienu, un uzvarētāju.

Ķekava_Seminārs par atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem KLP ietvaros

Aicinām dalībai šobrīd aktuālā seminārā par lauksaimniecībā izmantojamo zemju, lauksaimniecības dzīvnieku un primārā lauksaimniecībā aktuāliem atbalsta maksājumiem, to nosacījumiem.
Lauku atbalsta dienests Lielrīgas RP, Valsts augu aizsardzības dienests sadarbībā ar LLKC Pierīgas biroju.

Semināra norise klātienē: 13.04.2023., p.10:00. Doles Tautas namā,Rīgas iela 26, Ķekava, Ķekavas pagasts.

Informācija: sigulda@llkc.lv/ t.:26307940

Zemkopības ministrijas diskusija-tikšanās Pierīgā - Ķekava

Par aktuālajiem nosacījumiem un iespējām lauku attīstībā, uzņēmējdarbībā reģionos un lauksaimniecībā, periodam no 2023.-2027. - tikšanās_diskusija ar LR Zemkopības ministrija pārstāvjiem Pierīgā.

20.09.2022. tikšanās ar Ķekavas un kaimiņu novadu interesentiem.
Ķekavā, Doles Tautas nams, Rīgas iela 26: p.11:00

Uzzināt tuvākās nākotnes iespējas atbalsta programmām/nosacījumiem un paust viedokli ir aicināti esošie un potenciālie lauku saimnieki, uzņēmēji, NVO un sabiedrības locekļi.

LEADER biedrība 'Daugvkrasts' aktuālā projektu konkursa kārta

LEADER biedrība 'Daugavkrasts' izlsudina aktuālu, 7.projektu kārtu no 01.02.2022. - 28.02.2022.
Projekta pieteikumus aicināti iesniegt interesenti Ķekavas novada Ķekavas pagasta, Daugmales pagasta un Baložu pilsētas interesenti.
Informācija par projektu iesniegšanu: https://daugavkrasts.lv/jaunumi/partneriba-daugavkrasts-izsludina-leader...

Lapas

Subscribe to RSS - Ķekavas novads