Jelgavas novads

03.06., 26.06.2024./Jelgava/Mācības "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana (iesācējiem)"

LLKC Jelgavas birojs organizē ES apmaksātas mācības "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana (iesācējiem)"

Mācības norise:
03.06.2024. plkst. 9:30-17:00 tiešsaistē ZOOM platformā
26.06.2024. plkst. 10:00-16:30 klātienē pļavā Jelgavas novadā

Kopējais mācību ilgums: 16 akadēmiskās stundas.

Obligāti jāpiedalās ABĀS dienās!

IEPRIEKŠEJĀ PIETEIKŠANĀS OBLIGĀTA!

Tiks izsniegti apliecinājumi.

Dalībnieku skaits ierobežots!

11.06., 27.06.2024./Jelgava/Mācības "Zālāju biotopu atjaunošana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (lietpratējiem)"

LLKC Dobeles birojs organizē ES apmaksātas mācības "Zālāju biotopu atjaunošana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai
(lietpratējiem)"

Mācības norise:
11.06.2024. plkst. 9:30-17:00 tiešsaistē ZOOM platformā
27.06.2024. plkst. 10:00-16:30 klātienē pļavā (vieta tiks precizēta)

Kopējais mācību ilgums: 16 akadēmiskās stundas.

Obligāti jāpiedalās ABĀS dienās!

IEPRIEKŠEJĀ PIETEIKŠANĀS OBLIGĀTA!

Tiks izsniegti apliecinājumi.

Dalībnieku skaits ierobežots!

Video seminārs I TIEŠSAISTE I Nodokļu un grāmatvedības aktualitātes lauksaimniekiem

Aicinām ikvienu interesentu piedalīties video seminārā “Nodokļu un grāmatvedības aktualitātes lauksaimniekiem”, kura tematika skars saimniekam svarīgākos jautājumus 2024.gadā:
- izmaiņas nodokļu piemērošanā
- sezonas laukstrādnieku nodoklis – kam tas ir atļauts un tā piemērošanas nosacījumi
- svarīgākais par PVN – pienākums reģistrēties PVN reģistrā un PVN likmes
- VSAOI piemērošana zemnieku saimniecības īpašniekam

Mācības 17.05. un 22.05. | „Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības”

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs organizē tiešsaistes mācības „Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības” (liellopi, aitas, kazas, cūkas, zirgi). Mācības paredzētas kautuves darbiniekiem kvalifikācijas sertifikāta atjaunošanai un kvalifikācijas sertifikāta ieguvei.

Mācību norises laiks: 

25.04.2024. | MKPC Rīgas nodaļa | Informatīvs seminārs "Aktualitātes mežu īpašniekiem; ES atbalsts"

Semināra tēma: Aktualitātes mežu īpašniekiem. ES atbalsta piešķiršana

- MKPC aktualitātes.
- Meža valsts reģistra /MVR/ informācijas saņemšana, pārskatu iesniegšana.
- Valsts un ES atbalsta piešķiršanas noteikumi mežu īpašniekiem.
- Meža atjaunošana. Koku skaits uz ha. Atjaunojamās koku sugas izvēle.

Lektori: Rita Daščiora (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs).

E-konference skolu jauniešiem "Jauni un Jaudīgi: profesijas Latvjā dzīvniekmīļiem"

Lai popularizētu lopkopības saimniecībās nepieciešamās profesijas – “Veterinārmedicīnas asistents”, “Lopkopības tehniķis” un “Lopkopības tehniķis ar specializāciju zirgkopībā”, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) skolu jauniešus aicina uz tiešsaistes konferenci “Jauni un jaudīgi: profesijas Latvijā dzīvniekmīļiem”.

Informatīvais seminārs "Uzņēmējdarbības dažādošana lauku saimniecībā"

Semināra sākums plkst. 13:00

Semināra programma:
Aktuālā informācija lauku uzņēmējiem;
Uzņēmējdarbības dažādošana laukos, izmantojot vietējos resursus un potenciālu;
Uzņēmējdarbības uzsākšana, izmantojot pieejamos resursus. Pozitīvā prakse un LEADER finansējuma piesaiste saimniecībā "Mūsu avenes".

Kontakttālrunis informācijai:29754627, Raimonda Ribikauska, LLKC Dobeles KB uzņēmējdarbības konsultante

Lapas

Subscribe to RSS - Jelgavas novads