Jēkabpils novads

Jēkabpils KB. Mācības "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana"

7. un 9. jūnijā Jēkabpils konsultāciju birojs rīko 2 dienu mācības ES nozīmes zālāju biotopu apsaimniekotājiem. Mācības notiks klātienē Jēkabpilī 7. jūnijā konsultāciju biroja telpās Bebru ielā 108, bet 9. jūnijā Ābeļu pagasta biotopos “Ozolkalni” un “Vīgriezes” no 10:00 līdz 16:15. Mācības ir bezmaksas.
Pieteikšanās: 2651129 (Anita) vai rakstot uz e-pastu anita.putka@llkc.lv

VIESĪTE | Lauka diena piena lopkopības saimniecībā

LLKC sadarbībā ar piena lopkopības saimniecību z/s “Kalna Dambrāni” (Viesītes pagasts, Jēkabpils novads), Zemnieku saeimu un AREI aicina apmeklēt lauka dienu piena lopkopības saimniecībā. Lauka diena notiks 26. maijā no plkst. 10.30 Viesītes kultūras pilī, Smilšu 2, kino konferenču zālē; otrā daļa – z/s “Kalna Dambrāni” govju novietnē Viesītes pagastā, Jēkabpils novadā.

15.03.2022., MKPC Sēlija | Zoom platforma | Informatīvs seminārs " Mizgrauža izplatības risks un ierobežošanas pasākumi"

Semināra tēmas:

• Egļu astoņzobu mizgrauža raksturojums;
• Izplatības risks reģionos (LVMI "Silava" monitoringa dati);
• Pasākumi egļu astoņzobu mizgrauža izplatības ierobežošanai.

Lektors Agnis Šmits (Meža entomoloģija).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta! Pieteikties var rakstot e-pastu: inga.busa@mkpc.llkc.lv

Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Pamatlietas, kas jāņem vērā apsaimniekojot meža īpašumu"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt informāciju par pamatlietām, kas jāņem vērā apsaimniekojot meža
īpašumu – ar kādiem darbiem un finansiālo ieguldījumu jārēķinās meža īpašniekam.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/GBDJ6vefyqxeVyWm6
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Īsteno savu ideju, piesakoties biedrības "Lauku partnerība "Sēlija"" LEADER projektu 10.kārtā!

Jēkabpils novadā izsludināta biedrības "Lauku partnerība "Sēlija"" LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 10.kārta !
Par * LEADER finansējuma piesaistes pieredzi;
*biedrības "Lauku partnerība "Sēlija"" teritorijā izsludinātajām rīcībām, to rezultatīviem rādītājiem, līdzekļu apjomu, projektu iesniegšanas termiņiem un vērtēšanas kārtību;
*projekta iesnieguma sagatavošanas un projekta īstenošanas prasībām atbilstoši normatīvajiem dokumentiem;

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Dabas aizsardzības prasībās meža apsaimniekošanā, praktiski piemēri"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par dabas aizsardzības prasībām meža apsaimniekošanā, kā arī iepazīties ar dažādiem praktiskiem piemēriem šajā jomā no mežsaimniecības prakses.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/cXKRVcUvPvaSM5719
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana

Jēkabpils KB novembrī aicina interesentus uz bezmaksas mācībām par boloģisko lauksaimniecību. Mācības tiek organizētas attālināti ZOOM platformā. Noklausoties un nokārtojot testu, varēs saņemt apliecību par profesionālās pilnveides izglītības programmas apgūšanu. Pieteikšanās un sīkāka informācija t. 26511269 anita.putka@llkc.lv

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Noderīgas digitālās platformas meža īpašniekiem"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par dažādām noderīgām un praktiskām tiešsaistes platformām, kuras meža īpašnieki ikdienā var izmantot sava meža īpašuma apsaimniekošanā.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/VV3sWSFeShNUEjF8A
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Lapas

Subscribe to RSS - Jēkabpils novads