Jēkabpils novads

LEADER programmas 2007.–2013. rezultāti un ietekme biedrības „LP Sēlija” teritorijā

Lai izvērtētu iepriekšējā periodā ieviestās LEADER programmas rezultātus, kā arī, lai uzklausītu visus ieteikumus nākamajiem LEADER ieviešanas gadiem, biedrība Lauku partnerība „Sēlija” organizē semināru ciklu. Pirmajā semināru lokā tikāmies ar pašvaldību darbiniekiem, un nu, marta mēnesī, uzsākam nākamo loku, kurā aicinām piedalīties gan nevalstiskās organizācijas, gan uzņēmējus, gan visus labākā dzīvē ieinteresētos lauku teritoriju iedzīvotājus.
Seminārs „LEADER programmas 2007.–2013. rezultāti un ietekme biedrības „LP Sēlija” teritorijā”

Kaldabruņas skolā uzsākts jauns iedvesmas gads.

Uzsākot 2015. gadu, biedrībā “Ūdenszīmes” tiek turpināts darbs pie trīs nopietna apjoma projektu ieviešanas. Ar Sabiedrības Integrācijas fonda atbalstu tiek īstenoti projekti “Sabiedrības līdzdalības resursi lauku teritoriju attīstībā “ un “Dabas resursi sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanā “Jumis””. Ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu visu 2015. gadu biedrībā strādās pie projekta “Sēlijas sieviete staro”.

Lapas

Subscribe to RSS - Jēkabpils novads