* Jēkabpils

Mācības "Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (bioloģiskie gaļas liellopi)"

LLKC Jēkabpils birojs 2024. gada 13. un 15. martā organizē 2 dienu (16 st) mācības
“Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (bioloģiskie gaļas liellopi)”.

Mācības notiks:
13. martā tiešsaistē zoom platformā un
15. martā klātienē Jēkabpilī KB telpās Bebru 108 un ZS “Grāviņi-1”, Zasas pag., Jēkabpils nov.

Lektori: Līga Ničiporuka, Silvija Dreijere, Ziedīte Bimšteine.

Mācības "Ganāmpulka veselības pārvaldība, iekļaujot dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas nosacījumus (konvencionālie gaļas liellopi)"

LLKC Jēkabpils birojs 2024. gada 6. un 8. martā organizē 2 dienu (16 st) mācības
“Ganāmpulka veselības pārvaldība, iekļaujot dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas nosacījumus (konvencionālie gaļas liellopi)”
Mācības notiks:
6.martā tiešsaistē zoom platformā un
8. martā. klātienē Jēkabpilī konsultāciju biroja telpās Bebru ielā 108 un ZS “Ķunci” ( Kūku pag., Jēkabpils nov.)

Lektori: Līga Ničiporuka, Silvija Dreijere, Ziedīte Bimšteine.

Mācības “Laba lauksaimniecības prakse ūdens un augsnes resursu aizsardzībai (t.sk. zaļās joslas, mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu samazināšanas iespējas, augsnes apstrādes paņēmieni)”.

LLKC Jēkabpils birojs 2024. gada 20. un 22. februārī organizē 2 dienu (16 st) mācības
“Laba lauksaimniecības prakse ūdens un augsnes resursu aizsardzībai (t.sk. zaļās joslas, mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu samazināšanas iespējas, augsnes apstrādes paņēmieni)”.

Norises vieta: 20. februāris- Zoom platforma
22. februāris - Jēkabpils KB, Bebru 108, Jēkabpils un ZS “Laši”, Ābeļu pag., Jēkabpils novads.

Mācības “Augsnes ielabošanas un kaitīgo organismu ierobežošanas pasākumi bioloģiskajā lauksaimniecībā (lietpratējiem) Laukaugi".

LLKC Jēkabpils birojs 2024. gada 8. un 13. februārī organizē 2 dienu (16 st) mācības
“Augsnes ielabošanas un kaitīgo organismu ierobežošanas pasākumi bioloģiskajā lauksaimniecībā (lietpratējiem) Laukaugi.

Norises vieta: 8. februāris- Zoom platforma
13. februāris - ZS “Ielejas”, Saukas pagasts, Jēkabpils novads

Mācības “Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (piena liellopi)”

LLKC Jēkabpils birojs 2024. gada janvāra beigās organizē 2 dienu (16 st) mācības

“Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (piena liellopi)”

Norises vieta: 1. diena - Zoom platforma
2. diena - ZS “Ielejas”, Saukas pagasts, Jēkabpils novads
Norises laiks: 24. un 30. janvāris

Vairāk informācijas un pieteikuma anketa:

Mācības “Ganāmpulka veselības pārvaldība, iekļaujot dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas nosacījumus (piena liellopi)”

LLKC Jēkabpils birojs 2024. gada janvārī organizē 2 dienu (16 st) bezmaksas mācības
“Ganāmpulka veselības pārvaldība, iekļaujot dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas nosacījumus (piena liellopi)”

Mācības notiks: 10. janvārī tiešsaistē zoom platformā
un 12. janvārī klātienē ZS “Ābeļi” (Viesītes pag., Jēkabpils novads).
Lektori: Līga Ničiporuka, Ziedīte Bimšteine.

Mācības “Klimatam un videi draudzīga saimniekošana. Emisijas mazinošie pasākumi saimniecībās (augkopība un lopkopība)”

LLKC Jēkabpils birojs 2024. gadu sāk ar 2 dienu (16 st) bezmaksas mācību organizēšanu.
“Klimatam un videi draudzīga saimniekošana. Emisijas mazinošie pasākumi saimniecībās (augkopība un lopkopība)”

Mācības notiks: 9. janvārī tiešsaistē zoom platformā
un 11. janvārī klātienē Jēkabpilī KB telpās Bebru ielā 108
Lektori: Silvija Dreijere, Aivars Jermušs

Informatīvs seminārs "Aktuāla informācija lauksaimniekiem"

LLKC Jēkabpils KB 18. oktobrī plkst. 10:00 konsultāciju biroja telpās Jēkabpilī Bebru ielā 108
aicina lauksaimniekus, lai uzzinātu:
• par 2023. gada tiešo maksājumu nosacījumu izpildi,
lektore Anna Stiebriņa (LAD, Viduslatvijas RLP ES Tiešo maksājumu daļas vadītāja)
• par informācijas iesniegšanu saimniecību LIZ pārvaldības sistēmā,
lektors Pēteris Dzenis (VAAD Zemgales reģionālās nodaļas vadītāja vietnieks.)
• par LLKC Jēkabpils KB aktualitātēm.

Seminārs ir bezmaksas, ilgums 2.5 st

Lapas

Subscribe to RSS - * Jēkabpils