Gulbenes novads

Informatīvs seminārs - Gaidāmais Eiropas Savienības atbalsts meža īpašniekiem

Plānotie atbalsta pasākumi meža jomā šajā ES plānošanas periodā. Atbalsta veidi un saņemšanas nosacījumi.
• Meža ieaudzēšana
• Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana
• Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai
Diskusijas, jautājumi, konsultācijas

Izglītojošs seminārs Tirzas pagastā - Baltalkšņu audzēšana un iespējamā nomaiņa ar citām koku sugām, piesaistot ES atbalstu

ES atbalsta pasākumi un saņemšanas iespējas. Tendences meža atjaunošanā privāto meža īpašnieku mežos - sugu maiņa no skuju uz lapu koku audzēm. Paredzamais ES atbalsts šīs tendences mazināšanai. Baltalksnis – visātraudzīgākā koku suga Latvijā? Dabisko baltalkšņa audžu kopšana un potenciālā produktivitāte. Baltalkšņu stādījumu ierīkošana un stādījumu mērķa izvēle. Baltalkšņu izcirtumu atjaunošana ar citām koku sugām, piemērotākās sugas, paredzamā mežaudžu kopšana. Dažāda vecuma koptas baltalkšņa audzes, citu koku sugu atjaunošanās zem audzes klāja. Objekti dabā.

Izglītojošs seminārs Tirzas pagastā - Baltalkšņu audzēšana un iespējamā nomaiņa ar citām koku sugām, piesaistot ES atbalstu

ES atbalsta pasākumi un saņemšanas iespējas. Tendences meža atjaunošanā privāto meža īpašnieku mežos - sugu maiņa no skuju uz lapu koku audzēm. Paredzamais ES atbalsts šīs tendences mazināšanai. Baltalksnis – visātraudzīgākā koku suga Latvijā? Dabisko baltalkšņa audžu kopšana un potenciālā produktivitāte. Baltalkšņu stādījumu ierīkošana un stādījumu mērķa izvēle. Baltalkšņu izcirtumu atjaunošana ar citām koku sugām, piemērotākās sugas, paredzamā mežaudžu kopšana. Dažāda vecuma koptas baltalkšņa audzes, citu koku sugu atjaunošanās zem audzes klāja. Objekti dabā.

Lapas

Subscribe to RSS - Gulbenes novads