Gulbenes novads

Labā prakse makšķerēšanā, zemledus makšķerēšanas knifi un īpatnības!

Makšķerēšanas popularizēšanas pasākums!
Labā prakse makšķerēšanā, zemledus makšķerēšanas knifi un īpatnības!

9. decembrī LLKC Gulbenes konsultāciju birojs aicina makšķerniekus uz izglītojošu semināru par zemledus makšķerēšanu, par makšķerēšanu niedrāju krastos.
Lektors divkārtējs pasaules čempions zemledus makšķerēšanā Pēteris Lideris!
Biedrības SATEKA informācija par biedrību iespējām LEADER projektu kārtās.

Informatīvs seminārs Gulbenē | Valsts un ES atbalsts meža īpašniekiem 2019. gadā, ES projekti, to realizācija

Pieejamie ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2019. gadā, nākošā kārta no 1.oktobra līdz 30.decembrim. Zināšanu pārneses pasākumi:
arodapmācību projekts (mācību iespējas par meža tēmām) konsultāciju projekts, apakšpasākums “Saimniecību un mežu apmeklējumu
nodrošināšana”. Dokumentācija pēc projekta realizācijas. LLKC Gulbenes konsultāciju biroja piedāvājums lauksaimniekiem 2019.gadā. Diskusija par apdrošināšanas iespējām lauku īpašniekiem. Piedalās SIA Eurorisk Latvia korporatīvo darījumu vadītāja Ineta Ivašenko

Bizness + Sociālais mērķis = sociālā uzņēmējdarbība

Darbnīca/seminārs Gulbenes novadā, kur būs iespēja uzzināt, kas ir sociālā uzņēmējdarbība, kopā ar sociālās uzņēmējdarbības vēstniekiem un ekspertiem izzināt sociālās uzņēmējdarbības nianses, saņemt atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem, kā arī dzirdēt jau esošu sociālo uzņēmēju pieredzes stāstus un padomus.
Bez maksas.

Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana

Saimniecību apmeklējums , pieredzes apmaiņas brauciens 13.novembrī. Bioloģiskā saimniecība Mieriņu māja, Susāju pagastā, SIA Alefrons- sulu ražošana, dārzeņu apstrāde, Šķilbānu pagastā, z/s Kotiņu un veslīga uztura restorāns Rekovas dzirnavas - visās vietās runāsim par produktu saražošanau un produktu pārstrādi, kā apvienoties ar kaimiņiem saražot vairāk un lētāk.

Mājražotāju sadarbības formas:kooperācija, biedrības, tiešas tirdzniecības pulciņi.

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
Gulbene, Izglītojošais seminārs
Nosaukums: Mājražotāju sadarbības formas:kooperācija, biedrības,
tiešas tirdzniecības pulciņi.

Kontakti:
 
Inga Freimane
Gulbenes biroja vadītāja, Augkopības konsultante
Tālr.:+371 25634417

Seminārs par velo tūrismu

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts

Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11Projekts Nr.19-00-A019.332-000002

Aktivitāte "Semināru cikls I"

Gulbenes nov. | Lauka diena piena lopkopības saimniecībā

LLKC sadarbībā ar piena lopkopības saimniecību z/s “Lejas Zosēni”, Zemnieku saeimu un AREI aicina apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par dažāda lieluma govju apsaimniekošanu vienā slaucamo govju ganāmpulkā piena lopkopības saimniecībā. Lauka diena notiks 15. oktobrī divās daļās no plkst. 10.30-15.30. Sākums Tirzas kultūras namā, adrese: Biedrības nams-1, Tirzā, Tirzas pagastā, Gulbenes novadā; vēlāk pasākums turpināsies z/s “Lejas Zosēni” govju novietnē “Jaunaizpurves” Gulbenes novada Tirzas pagastā.

Lapas

Subscribe to RSS - Gulbenes novads