* Durbes novads

Ziemassvētku tirdziņš - DURBĒ

2016. gada 18.decembrī pulksten 10 Durbes skolas sporta zālē visi aicināti uz Ziemassvētku tirdziņu Durbē.
Aicinām piedalīties labdarības akcijā “Uzdāvini sirds siltumu”. Ikvienam ir iespēja atnest adītu zeķu vai cimdu pāri, kas tiks dāvināti novada pensionāriem.
Tirgus laikā notiks ātradīšanas sacensības, dalībniekiem pieteikšanās tirgus dienā līdz 10:30. Dalībniekiem jābūt nodrošinātiem ar adāmadatām un vilnas dziju.

Informatīvs seminārs Grobiņā - Jaunā ES projektu kārta. Ko darīt, kad jaunaudzes izkoptas?

Jaunā Eiropas atbalsta kārta. Projektu realizācijas aktualitātes. Meža īpašniekam veicamās darbības pēc tam, kad projekts realizēts. Platību uzmērīšana, „7.pielikuma” aizpildīšana. Kopšanas kvalitātes noteikšana, veicot mērījumus parauglaukumos. Mistraudze vai tīraudze? Reālās darbības, veicot platības uzmērīšanu:
- Izkoptās jaunaudzes „ apstabošana”
- uzmērīšana ar dažādiem instrumentiem
- platības aprēķins
Diskusijas, atbildes uz jautājumiem. Semināra izvērtējums, ierosmes turpmākai darbībai

Aicina pieteikties festivāla “Zemlika” tirgum

Mūzikas, mākslas un vietējās ražas festivāls “Zemlika” 2016. gada 28. un 29. oktobrī Durbē notiks jau sesto reizi. Iecere par festivālu kā ikgadēju notikumu ar dažādu žanru ārvalstu un vietējo mūziķu koncertiem, radošajām darbnīcām, semināriem, lekcijām, kino, teātri, vietējo izejvielu ēdamzāli un citām aktivitātēm turpina dzīvot.

Durbes, kaimiņu novadu kā arī citi zemnieki, mājražotāji un amatnieki tiek aicināti pieteikties festivāla “Zemlika” tirgum, kas Durbē no plkst. 9:00 notiks 29. oktobrī.

Izglītojošais seminārs Durbē - Zivju slimības un slimību profilakse

2016. gada 7. jūlijā (ceturtdien) plkst. 10:00 Durbes kultūras namā (Skolas iela 5, Durbe) aicinām uz SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Liepājas nodaļas rīkoto bezmaksas izglītojošo semināru “Zivju slimības un slimību profilakse”.

Semināra laikā tiks pievērsta uzmanība svarīgākām zivju slimībām akvakultūrā un to novēršanas, ārstēšanas iespējām.

Lektore: Olga Revina, zinātniskā institūta „BIOR” zivju audzētavas „Pelči” vecākā zivkope.

Lūdzam, iepriekš pieteikties!

Informatīvs seminārs Durbes novadā - Aktualitātes ES finansējuma piesaistē. Izmaiņas Aizsargjoslu likumā. Cūku mēris un ar to saistītās medību likumdošanas izmaiņas

Otrā ES projektu kārta un ar to saistītās likumdošanas izmaiņas. Iespējamā rīcība ar iepriekšējās kārtas„zem svītras palikušajiem projektiem”.. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem, semināra apkopojums. Ūdens aizsargjoslu izdalīšanas pamatprincipi. Aizsargjoslu likuma izmaiņas attiecībā uz baltalkšņu audzēm. Cūku mēra izplatības dinamika. Slimības ierobežošanas nepieciešamības diktētās izmaņas Medību likumdošanā un kas par to jāzina meža īpašniekam. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem

No Durbes brauciens uz lauksaimniecības izstādi Rāmavā „Pavasaris 2016”

Sestdien, 9.aprilī Durbes novada iedzīvotāji aicināti uz kopīgu braucienu uz lauksaimniecības izstādi Rāmavā „Pavasaris 2016” (www.aml-ramava.lv).

Izbraukšana:
* plkst. 6.50 no Lieģu centra
* plkst. 7.00 no Durbes baznīcas laukuma.

Interesentiem pieteikties līdz 7. aprīlim pie Maijas, zvanot pa tālr. 63484987 vai mob.tālr. 26263682.

Praktisks izglītojošais seminārs Durbē "Lauksaimniecības smidzinātāju (miglotāju) noregulēšana un darbības novērtēšana"

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Liepājas nodaļa aicina uz praktisku izglītojošo semināru „ Lauksaimniecības smidzinātāju (miglotāju) noregulēšana un darbības novērtēšana”, kas notiks 2016. gada 19. aprīlī plkst. 10:00 Durbes novadā (norises vieta tiks precizēta).

Savās zināšanās un pieredzē dalīsies Jānis Kažotnieks(SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Inženiertehnoloģiskās nodaļas vadītājs).

Izglītojošais seminārs ir bezmaksas, un tā tēmas ir:

Lapas

Subscribe to RSS - * Durbes novads