* Ciblas novads

Informatīvs seminārs Ciblā | Meža apsaimniekošanas aktualitātes

Apmācības un meža apmeklējumimeža īpašniekiem, medniekiem unnozarē nodarbinātajiem. MKPCpakalpojumi. Pieejamās ES atbalsta iespējas mežaīpašniekiem 2020.gadā. Konsultācijupasākuma aktivitātes. Aktuālais meža apsaimniekošanāLatvijā un Latgalē. Meža audzēšanas riski Latvijā unLatgalē.Meža aizsardzības aktualitātes (egļuastoņzobu mizgrauža postījumi, toierobežošana. Meža inventarizācija.

Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošajās skolās

Šī gada 23.oktobrī LLKC Ludzas birojs organizē informatīvo pasākumu skolu jauniešiem lauksiamniecības un mežsaimniecības popularizēšanā. Tikšanās laikā skolēniem tiks sniegta informācija par LLKC darbību un iespējamiem uznēmējdarbības veidiem laukos, kā arī par izglītības un karjeras iespējām lauksaimniecīnas un mežsaimniecības nozarē.
Norises vieta: Ciblas novads, Cibla, Muižas iela 1, Ciblas Tautas nams
Sākums plkst. 9.00

Informatīvs seminārs Ciblas nov. | ES atbalsta pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanāun mežu dzīvotspējas uzlabošanā"realizācijas iespējas

ES atbalsta iespējas meža apsaimniekošanā, izmaiņas MK noteikumos Nr.455, vērtēšanas kritēriji. Dažādu objektu (Dabas
katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana, Ba audžu nomaiņa,jaunaudžu retināšana un atzarošana) apskate dabā, to
izvērtēšana.

Informatīvs seminārs Blontos: “Kopējās lauksaimniecības politikas attīstība pēc 2020.gada, uzsvaru liekot uz mazām un vidējām saimniecībām. Lauku attīstības programmas (LAP) aktualitātes 2018.gadā”

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Ludzas nodaļa šī gada 1.augustā organizē informatīvo semināru “Kopējās lauksaimniecības politikas attīstība pēc 2020.gada, uzsvaru liekot uz mazām un vidējām saimniecībām. Lauku attīstības programmas (LAP) aktualitātes 2018.gadā”.
Norises vieta: Blontu tautas nams, Blonti, Blontu pag., Ciblas nov., LV-5706
Semināra atklāšanas runu teiks Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis.

Ciblas nov. |Informatīvs seminārs - Aktuāla informācija meža īpašniekiem-Natura 2000 kompensācijas maksājumi, Es nozīmes biotopu inventarizācija, meža likumdošana un ES atbalsta iespējas

Informācija par pieteikšanos uz atbalstu "Natura 2000 maksājumi meža īpašniekiem". Informācija par pieteikšanos
uz atbalstu "Natura 2000 maksājumi meža īpašniekiem". Aktualitātes meža likumdošanā un ES atbalsta iespējas meža
apsaimniekošanā.

Ciblas nov. |Informatīvs seminārs - Aktuāla informācija meža īpašniekiem-Natura 2000 kompensācijas maksājumi, Es nozīmes biotopu inventarizācija, meža likumdošana un ES atbalsta iespējas

Informācija par pieteikšanos uz atbalstu "Natura 2000 maksājumi meža īpašniekiem". Informācija par pieteikšanos
uz atbalstu "Natura 2000 maksājumi meža īpašniekiem". Aktualitātes meža likumdošanā un ES atbalsta iespējas meža
apsaimniekošanā.

Ciblas nov. | Informatīvs seminārs ES atbalsta pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" realizācijas iespējas

ES atbalsta iespējas meža apsaimniekošanā, izmaiņas MK noteikumos Nr. 455, vērtēšanas kritēriji. Dažādu objektu ( jaunaudžu
retināšana, Ba audžu nomaiņa) apskate dabā, to izvērtēšana.

Informatīvs seminārs Ciblas novadā - ES atbalsta pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā " realizācijas iespējas. "

ES atbalsta iespējas meža apsaimniekošanā, izmaiņas MK noteikumos Nr.455, vērtēšanas kritēriji. Dažādu objektu (meža ieaudzēšana,
Ba audžu nomaiņa, jaunaudžu retināšana)apskate dabā, to izvērtēšana.

Informatīvs seminārs Ciblas novadā - ES atbalsta pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā " realizācijas iespējas. "

ES atbalsta iespējas meža apsaimniekošanā, izmaiņas MK noteikumos Nr.455, vērtēšanas kritēriji. Dažādu objektu (meža ieaudzēšana,
Ba audžu nomaiņa, jaunaudžu retināšana)apskate dabā, to izvērtēšana.

Lapas

Subscribe to RSS - * Ciblas novads