Bauskas novads

24.11.2022., MKPC Rīgas nodaļa| Informatīvs seminārs "Jaunaudžu kopšana ar ES atbalstu praksē, grozījumi noteikumos par koku ciršanu un meža atjaunošanu"

Semināra tēma:

- Par izmaiņām noteikumos par koku ciršanu un meža atjaunošanu, ieaudzēšanu
- Dažādi jaunaudžu kopšanas piemēri "Mežapurviņos".
- Izcērtamo kociņu izvēle, paliekošo koku skaita noteikšana.
- Jaunaudžu kopšanā un atzarošanā izmantojamie instrumenti.

Lektors: Uldis Daube (meža īpašnieks), Rita Daščiora (MKPC Rīgas nodaļas vecākā mežsaimniecības konsultante).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta, tālr. 22019356: rita.dasciora@mkpc.llkc.lv!

Informatīvais seminārs ”Aktualitātes Lauku atbalsta dienesta tiešajos maksājumos un atbalsta pasākumos”

Informatīvais seminārs
”Aktualitātes Lauku atbalsta dienesta tiešajos maksājumos un
atbalsta pasākumos”
SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs“ sadarbībā Lauku atbalsta dienestu rīko informatīvo semināru par aktualitātēm Lauku atbalsta dienesta tiešajos maksājumos un atbalsta pasākumos.
Seminārs ir bezmaksas.
Informatīvais seminārs notiks 16.11.2022, Plkst 10:00.
Bauskā, Uzvaras ielā 1. (otŗajā stāvā - zālē)
Informatīvā semināra tēmas:
LLKC Bauskas biroja aktualitātes, Bauskas novadā.

05.11.2022., MKPC Sēlijas nodaļa| Informatīvs seminārs "Aktualitātes privāto mežu apsaimniekošanā"

Semināra tēma:

- MKPC aktualitātes.
- CO2 piesaistes un SEG emisiju mazināšanas pasākumi meža apsaimniekošanā un ietekmes novērtēšanas sistēma.
- Saimnieciski nozīmīgo koku sugu nākotnes perspektīvas privāto mežu apsaimniekošanā Latvijā.
- Meža apdrošināšana Latvijā.
- Dabas aizsardzības prasības meža apsaimniekošanā.
- Grozījumi noteikumos par koku ciršanu un meža atjaunošanu.

“Zaļās lapiņas” seminārs BĀRBELĒ

“Zaļās lapiņas” seminārs BĀRBELĒ
SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” (STC) aicina bioloģiskos lauksaimniekus uz bezmaksas informatīvo "Zaļās lapiņas" semināru 27.oktorbī, BĀRBELĒ, Barbeles tautas namā.
Plkst. 10:00-12:00 SEMINĀRU DAĻA
STC informatīvie semināri:
• Pirmā sezona, strādājot pēc Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/848 prasībām;
• Biloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas ieguvumi, problēmas un riski;
• Bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumu sertifikācijas shēma;

20.10.2022.|"Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" 1.mācību diena| Aizkraukle, Bauska

Aizkraukles un Bauskas konsultāciju biroji, aicina jauniešus uz 1. mācību dienu 20. oktobrī, plkst. 10:00, "Dzirnas", Valles pagasts, Bauskas novads.
Mācību tēmas:
* Idejas ģenerēšana, definēšana un attīstība;
* Biznesa plāns kā idejas attīstības pamats (plāna būtība, sastāvdaļas, veidošana)

Lektore: Agnese Hauka (LZF lauku attīstības eksperte; ugunsdrošības speciāliste un konsultante darba drošības jautājumos)

Mācības - bezmaksas.
Interesentiem lūdzu pieteikties!

21.10.2022., MKPC Sēlijas nodaļa| Informatīvs seminārs "Meža nozares aktualitātes un noderīgi padomi meža īpašniekiem - savā mežaudzē iegūtā meža reproduktīvā materiāla legalizēšana un plantāciju audžu apsaimniekošanas piemērs"

Semināra tēma:

- Meža nozares aktualitātes
- Mežaudzēs iegūtā meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikācija
- Ošu slimības skartas mežaudzes apsaimniekošana
- Dažādu sugu (egle, bērzs, melnalksnis, hibrīdapse, sarkanais osis) plantāciju mežu apsaimniekošanas pamati.

Lektori: Inga Buša (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs); Uģis Zāģers (mežu īpašnieks).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta, tālr. 26534704: inga.busa@mkpc.llkc.lv!

21.10.2022., MKPC Sēlijas nodaļa| Informatīvs seminārs "Meža nozares aktualitātes un noderīgi padomi meža īpašniekiem - savā mežaudzē iegūtā meža reproduktīvā materiāla legalizēšana un plantāciju audžu apsaimniekošanas piemērs"

Semināra tēma:

- Meža nozares aktualitātes
- Mežaudzēs iegūtā meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikācija
- Ošu slimības skartas mežaudzes apsaimniekošana
- Dažādu sugu (egle, bērzs, melnalksnis, hibrīdapse, sarkanais osis) plantāciju mežu apsaimniekošanas pamati.

Lektori: Inga Buša (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs); Uģis Zāģers (mežu īpašnieks).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta, tālr. 26534704: inga.busa@mkpc.llkc.lv!

Lapas

Subscribe to RSS - Bauskas novads