Alūksnes novads

Pieredzes brauciens uz Poliju/ Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana

Alūksnes KB no 10.06 līdz 15.06.2024. organizē pieredzes apmaiņas braucienu ar autobusu uz Poliju. Tiks apmeklētas dažādu nozaru augkopības un lopkopības saimniecības, kurās saražotā produkcija tiek pārstrādāta.

Pieredzes brauciens tiek organizēts LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana ”, LAD Līguma nr. 10.2.1-2.36/23/P23, ietvaros un daļēji tiek apmaksāts no ES līdzekļiem.

Dalībnieku līdzfinansējums ir 392,04 EUR, kurā tiek iekļauts transports, ēdināšana, nakšņošana, tulks, saimniecību apmeklējumi.

Mācības biškopjiem "Ganāmpulka veselības pārvaldība, iekļaujot dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas nosacījumus (biškopībā)"

SIA LLKC Alūksnes konsultāciju birojs no 16.04 līdz 22.04.2024. organizē 16 stundu ES apmaksātas mācības biškopjiem.

Mācību norise:
16.04. sākums plkst.10:00 un 21.04.2024. sākums plkst.10:00 teorētiskā mācību daļa notiks tiešsaistē ZOOM platformā;
22.04.2024. plkst.10:00 praktiskās nodarbības saimniecībā Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā.

25.04.2024./Alsviķu tautas nams/"Zaļās lapiņas" sarunas

STC aicina lauksaimniekus uz “Zaļās lapiņas” sarunām ALŪKSNĒ - 25.aprīlī
Par ko runāsim!
- Aktualitātes bioloģiskajā lauksaimniecībā
- LIZ pārvaldības sistēma – VAAD (Valsts augu aizsardzības dienests)
- Platībmaksājumi – LAD (Lauku atbalsta dienests)
- Augu aizsardzības līdzekļu iekārtu pārbaudes
- Pārbūvētu transportlīdzekļu atbilstības novērtēšana
- Jautājumi un diskusijas

23.05.2024./ Saimniecības apmeklējums tēmā "Augkopības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana, inovatīvu metožu pielietošana un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana"

SIA LLKC Alūksnes KB 23.maijā organizē saimniecību apmeklējumu uz Siguldas un Limbažu novada augkopības saimniecībām, tēmā "Augkopības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana, inovatīvu metožu pielietošana un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana".

Tiks apmeklētas divas Siguldas novada un viena Limbažu novada saimniecība, kas veiksmīgi darbojas savās jomās apsaimniekojot nelielas platības.

Saimniecību apmeklējums tiek organizēts LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana ”, LAD Līguma nr. 10.2.1-2.36/23/P23, ietvaros.

18.04.2024./ Malienā info seminārs "Aktualitātes ES un Valsts likumdošanas jomā lauku teritoriju uzņēmējiem un iedzīvotājiem"

SIA LLKC Alūksnes KB 18.aprīlī plkst.10:00 Malienas tautas namā organizē informatīvu semināru lauksaimniekiem un mežsaimniekiem par aktualitātēm ES un Valsts atbalstā, investīciju pasākumos un nodokļu likumdošanā. Tiks sniegta Valsts meža dienesta informācija par aktualitātēm mežu apsaimniekošanā.

Dalība seminārā ir bezmaksas, jo tas tiek organizēts VKLPT pasākumu ietvaros.

Laipni gaidīti!

Kontaktpersona: Sarmīte Svilāne, Alūksnes KB uzņēmējdarbības konsultante
mob.26384907, e-pasts: sarmite.svilane@llkc.lv

Mācības "Ganāmpulka veselības pārvaldība, iekļaujot dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas nosacījumus (piena liellopi)"

LLKC Alūksnes KB no 16.04. līdz 22.04.2024. organizē 16 stundu mācības piena lopkopības saimniecībām (gan konvencionālām, gan bioloģiskām) , kuras apmeklējot tiek izsniegts Apliecinājums , piešķirtas stundas piena lopu pārraugiem un mākslīgajiem apsēklotājiem.

Mācības tiek plānotas 3 dienas, teorētiskās nodarbības tiešsaistē 16. 04. un 17.04.2024. no plkst 10:00 līdz 13:10,
praktiskās nodarbības 22.04.2024. plkst. 10:00 Malienas tautas namā, pēcpusdienā - Malienas pagasta saimniecībā .

Mācības "Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (gaļas liellopi)"

SIA LLKC Alūksnes KB no 22.03. līdz 28.03.2024. organizē ES apmaksātas 16 stundu mācības "Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (gaļas liellopi)", saistošas gaļas liellopu audzētājiem, gaļas liellopu pārraugiem un apsēklotājiem.
Mācības organizētas LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”, LAD Līguma nr. 10.2.1-2.36/23/P21, ietvaros.
Mācību teorētiksā daļa 22. 03. un 26.03. notiks attālināti ZOOM platformā, praktiskās nodarbības 28.03. - klātienē.

Alūksnes KB I Laba lauksaimniecības prakse ūdens un augsnes resursu aizsardzībai

LLKC Alūksnes konsultāciju birojs aicina iegūt zināšanas ES apmaksātās 16 stundu mācībās "Laba lauksaimniecības prakse ūdens un augsnes resursu aizsardzībai (t.sk. zaļās joslas, mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu samazināšanas iespējas, augsnes apstrādes paņēmieni)".
Mācību kurss atbilst Agrovides pasākumu kvalifikācijas stundu ieguvei šādiem pasākumiem:
- Vidi saudzējošā dārzkopība;
- Zaļās joslas;
- Paaugstinātu labturības prasību un emisiju mazinošā lopkopība ;
- Biškopības vienību apsaimniekošana apputeksnēšanas vajadzībām .

Zemledus makšķerēšanas sacensības "ILGĀJA ZIVTIŅA"

Viens no Alūksnes novada īpašajiem ezeriem ir Ilgāja ezers aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” teritorijā. Tas ir unikāls ar savu atrašanos divu valstu – Latvijas un Igaunijas teritorijā. Zemledus makšķerēšanas sacensības Ilgāja ezerā jau ir tradīcija, un arī šogad, 10. februārī, norisināsies starptautiskās sacensības zemledus makšķerēšanā “Ilgāja zivtiņa”!

Lapas

Subscribe to RSS - Alūksnes novads