Alūksnes novads

Pierobežas garšas Veclaicenē "Eksotiskā Malēnija"

Mājas kafejnīcu dienas 2023 ietvaros 26.augustā no plkst.11:00 līdz 21:00, Veclaicenē būs iespējas apmeklēt 7 mājas kafejnīcas, no kurām viena veidota sadarbībā ar igauņu kaimiņiem.
Jau trešo gadu Veclaicenes ainavu apvidus vietējie ļaudis atvērs savus namus un pagalmus, lai servētu gan īsti malēnisku virtuvi, gan baudītu muižnieku Japānas ceļojuma piezīmes garšās un programmā. Eksotika būs sajūtama ziju zupā ar garnelēm, gan aļņa gaļas woks austrumu gaumē un citos netradicionājos ēdienos, kuru izcelsme meklējama tālajā Austrālijā.

Alūksnes lauku partnerība izsludina 11.kārtu UZŅĒMĒJDARBĪBAS projektu attīstībai

Alūksnes lauku partnerība ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu turpina „Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam” (turpmāk tekstā - ALP Stratēģija 2015.-2020.gadam) īstenošanu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2 apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju” ietvaros, un uzsāk projektu iesniegumu pieņemšanu stratēģiskā mērķa SM3 “Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika” sasniegšanai, izsludinot sekojošu rīcību:

Lapas

Subscribe to RSS - Alūksnes novads