Ragainajām kazām draudzīgas barošanas sistēmas izstrāde

Vācija, Eslingena

Sākuma datums – plānotais beigu datums: sākās 2018.gadā un turpināsies līdz 2020.gadam.

Projekta mērķi: 

Lauksaimniecības nozares, industrijas, lauksaimniecības konsultāciju, dzīvnieku asociācijas un zinātnes pārstāvji kopā attīstīs pilnīgi jaunu barošanas staciju ragainajām kazām, kas nodrošina dzīvniekiem draudzīgu un ekonomisku barības piegādi. Šāda barošanas sistēma tirgū vēl nav pieejama. Tas Bādenes–Virtembergas pavalstī veicinās modernu piena ieguves sistēmu kazkopībā, kas atbilst augstiem dzīvnieku labturības standartiem.

Projekta apraksts:

Gan praktiķi, gan zinātnieki ir identificējuši vienu būtisku izaicinājumu – nepieciešamību attīstīt barošanas sistēmu, kas ir piemērota ragaino kazu vajadzībām. Viena no ragaino kazu uzvedības īpatnībām ir savstarpēju traumu radīšana ar ragiem, sevišķi barošanās laikā. Tas atstāj negatīvu ietekmi uz dzīvnieku labturību un veselību.

Plašāka informācija: https://ej.uz/27g2