Probiotiķu iegūšana no siera un biezpiena suliņām un tālāka pielietošana uzlabotu polifunkcionālu piena produktu ražošanā

Nosaukums angļu valodā: Production of probiotics from cheese and curds whey and the further use of whey in production of improved multifunctional dairy products.

Projekta īstenošanas laiks:  1.05.2018 –1.11.2019

Vadošais partneris

AS “Cesvaines piens”

Projekta partneri:

Akciju sabiedrība “Cesvaines piens”

Latvijas Universitāte

SIA “AISIS”

Z/s “Lejas Jēci”

Kontaktinformācija: cpiens@apollo.lv

Projekta mērķis:

Izstrādāt probiotiķu audzēšanas tehnoloģiju uz siera, un īpaši biezpiena suliņām (piena pārstrādes blakusprodukts) un tos pielietot uzlabotu polifunkcionālu piena produktu ražošanā, tādējādi risinot lauksaimniecības un lauksaimniecības produktu pārstrādes praktiskās vajadzības, t. i., būtiski paaugstinot lauksaimniecības primāro produktu (govs piena) un lauksaimniecības produktu pārstrādes rezultātā iegūto produktu pievienoto vērtību, kā arī rodot praktisku un nepieciešamu pielietojumu lauksaimniecības produktu pārstrādes blakusproduktu izmantošanā.

Projektā plānotās aktivitātes:

Projekta ietvaros tiks veikts rūpnieciskais pētījums par probiotiķu augšanu un izdzīvošanu konkrētos produktos un to ietekmi uz produkta īpašībām. Tiks iegūtas jaunas zināšanas un prasmes jaunu produktu (uzlabotu polifunkcionālu piena produktu ražošanai) un procesu (probiotiķu audzēšana un skābajām sūkalām) izstrādei. Pētījums ietver arī izmēģinājuma līniju radīšanu rūpnieciskā vidē, lai pārbaudītu pētījumu ražošanas mērogā un pielāgotu to reālajai videi.

Projekta kopējais finansējums: 492 419,00 eiro