Pievienotās vērtības ķēde sojas audzēšanai Hesenē

Vācija, Hesene

Sākuma datums – plānotais beigu datums:2016. –2017.

Pieaug patērētāju pieprasījums pēc dzīvnieku izcelsmes pārtikas, ko ražo, izmantojot vietējo  barību, līdz ar to ir nepieciešamība palielināt katrā reģionā atzītās mājlopu barības izmantošanu. Sabiedrības prasības attiecībā uz videi draudzīgu un klimatam labvēlīgu daudzfunkcionālu lauksaimniecību, kā arī Hesenes lauksaimnieku intereses atbalsta pieeju vietējās dzīvnieku barības ražošanas palielināšanai. Sojas audzēšana Hesenē kļūst ekonomiski pievilcīga klimata pārmaiņu un dzīvnieku audzēšanas progresa dēļ. Tā kā līdz šim nav bijusi pieejama specifiska informācija, kas ir nepieciešama mērķtiecīgas un ekonomiski ilgtspējīgas reģionāla mēroga pievienotās vērtības radīšanas ķēdes izveidošanai, ir jāizveido loģistikas un organizatoriski pielāgotas struktūras, lai nodrošinātu atbilstošo dalībnieku iesaistīšanos. Projekta mērķis ir novērst trūkumus vietējā sojas pievienotās vērtības ķēdē posmā “no ražas līdz dzīvnieku barošanai”.

Plašāka informācija: http://ejuz.lv/fim