Pievienotā vērtība, mainot cūku uzvedību ar mūzikas palīdzību

Beļģija

Norises laiks – no 2021. līdz 2022. gadam.

Pēdējos gados papildu uzmanību dzīvnieku labturībai ir pievērsuši arī patērētāji, pārstrādātāji un mazumtirgotāji. Šajā projektā uzmanība tiek pievērsta pozitīvas pieredzes veidošanai, piemēram, mūzikas atskaņošanai kūtī. Abi projektā iesaistītie cūkkopji šo paņēmienu jau pielieto savā darba ikdienā.

Projekta mērķis ir objektīvi un zinātniski novērtēt mūzikas pievienoto vērtību dzīvnieku labturībā. Objektīvu rezultātu gadījumā var tikt uzsākta  precīzāka metodes izstrāde.

Lai novērtētu dzīvnieku dzirdes sajūtu ietekmi uz labsajūtu un darbībām, pamatojoties uz praktiskiem izmēģinājumiem, tiek veiktas šādas darbības:

- divu pārraudzības sistēmu izveide, kuru pamatā ir videokameras un mākslīgais intelekts, sistēmas funkcionēšanas pārbaudes mehānismi, lai automātiski uzraudzītu dzīvnieku uzvedību. Rezultātus pārbauda, izmantojot manuālos uzvedības novērojumus;

- vēlamās mūzikas izvēle novērtēšana, lai veicinātu vēlamo uzvedību (piemēram, vairāk atpūtas, papildu barošanās, lielāka aktivitāte);

- noteikt mūzikas pievienoto vērtību labsajūtas veicināšanā, izmantojot objektīvus rādītājus un automātisko uzraudzību.

Plašāka informācija par projektu: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/muziekvarkens-meerwaarde-door-gewenst-diergedrag