Piensaimniecības LEAN pārvaldības programmatūras grupa

Dairy Lean Group

Lielbritānija

Sākuma datums – paredzētais beigu datums 2016-...

Projekts nepieciešams, jo, lai gan no iepriekšējiem pētījumiem mēs zinām, ka, piemērojot LEAN pārvaldības principus piensaimniecības nozarē, palielinās saimniecības produktivitāte, pieprasītās kultūru izmaiņas lauksaimniekiem nevar uzspiest, viņiem jāredz, kā tās izskatās, un jāsniedz pierādījumi to veiksmīgam izmantojumam. Projekts nepieciešams arī tāpēc, ka integrētā piensaimniecības nozares pārvaldības programmatūra, ko mēs izmēģināsim, nav pārbaudīta saimniecībā un, jo īpaši – tā nav pārbaudīta ražošanas pārvaldībā un ar vidi saistītajos rezultātos vienlaikus.

Aktivitāšu apraksts 

Piecas iesaistītās saimniecības, kas izmēģinās pārvaldības sistēmu, pilnībā atbalstīs lauksaimniecības konsultanti, kuri apmācīti ekonomiskas pārvaldības metodēs piensaimniecības nozarē. Tas ietvers ikmēneša apmeklējumus uz vietas, lai apmācītu, veicinātu progresu un dalītos ar labāko praksi, lai informētu par DNAV rīka uzlabojumiem. Konsultants koordinēs projekta aktivitātes saimniecībā, pierādījumu vākšanu un sagatavos darba grupas ziņojumus. Viens no konsultanta pienākumiem, kas tiks pielietots praksē, būs DNAV sistēmas funkcionalitātes monitorings, izmantojot gan mobilo telefonu, gan planšetdatoru tehnoloģiju, lai iegūtos datus nodotu cilvēkiem darba laikā. Sistēma ir izstrādāta tā, lai tā būtu divvirzienu komunikācijas rīks, tā kā tā komunicē ar saimniecības komandu, norādot problēmas, kad saimniecības produktivitāte neatbilst plānam, kā arī dalās ar reālā laika informāciju ar saimniecības konsultatīvajām komandām – finanšu, uzņēmējdarbības, uztura, veterinārijas un agronomijas speciālistiem. Saimniecības konsultants identificēs jebkuru profesionālo iemaņu trūkumu, lai nodrošinātu veiksmīgu projekta iznākumu.

Gaidāms, ka projekta saimniecības aktivitāte demonstrēs, kā jaunas, inovatīvas tehnoloģijas izmantojums spēj papildināt praktisko pārvaldības tehnoloģiju pielietojumu piena saimniecībās, kas ir bijis sekmīgs produktivitātes uzlabošanā daudzās citās nozarēs un pārvarējis šķēršļus, lai sektorā tiktu ieviestas šīs tehnoloģijas, – tas ir rezultāts, kas ir valdības agrotehnoloģiskās stratēģijas pamatā: jaunu tehnoloģiju, inovāciju un procesu izmantojums lauksaimniecības sektorā, kas sniegs ilgtspējīgu lauksaimniecības produktivitātes uzlabojumu, tas ir, ražojot vairāk ar mazāku ietekmi uz vidi.

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/dairy-lean...