Olu un putnu gaļas darba grupas 2012. gada 15.- 16. marta sanāksme Briselē

2012. gada 15. un 16. martā Briselē norisinājās COPA/COGECA Olu un putnu gaļas darba grupas sanāksme. No Latvijas šajā sanāksmē piedalījās Aleksandrs Kovaļčuks.

Galvenie secinājumi ir, ka 12 ES dalībvalstis vēl joprojām neatbilst dējējvistu labturības normām. T.i. 15 % no kopējā dējējvistu daudzuma Eiropā vai 49 miljoni dējējvistu. Līdz 27.martam katrai no neatbilstošajām DV bija jānosūta vēstule EP ar paskaidrojumiem un tālāko rīcību plānu. Tad sekos tiesas sēde, pēc kuras DV būs jāatbild vēstules formā par turpmākajām rīcībām. Ja pēc tā nekas nemainīsies, tad notiks otrā tiesas sēde, kurā pieņems lēmumu par soda sankcijām.

Plašāk ar sanāksmē apspriestajiem jautājumiem var iepazīties Aleksandra Kovaļčuka atskaitē.

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.