Olbaltumvielu atgūšana no lauksaimniecības atlikumiem izmantojot insektus un jauna aprites cikla izveide

Projekta mērķis ir novērtēt lauksaimniecības atlikumu pārstrādes iespējas, veicinot insektu audzēšanas nozares attīstības potenciālu Latvijā, izstrādājot un testējot Baltijas reģionā inovatīvu pilna cikla risinājumu olbaltumvielu atgūšanai no lauksaimniecības un lauksaimniecības pārstrādes atlikumiem, izmantojot insektus, un novērtējot insektu un no tiem iegūto miltu izmantošanas priekšrocības putnkopībā, mājputnu labturības un ražības celšanai.

Projekta aktivitātes:

Izstrādāt un testēt pilna cikla risinājumu lauksaimniecības un lauksaimniecības pārstrādē radīto augu izcelsmes pārpalikumu – atkritumu pārstrādei, izmantojot insektus.

Projekta partneri:

-SIA "Biomund"

-Biedrība "CLEANTECH LATVIA"

-SIA "Kabiņsala"

-Biedrība “Latvijas Jauno zemnieku klubs”

-MZI Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

Kontaktinformācija: Evija Pudāne, e-pasts: evija@cleantechlatvia.com

Projekta īstenošanas laiks: no 2022.gada 1.jūlija līdz 2024.gada 31.augustam.