Mācības "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana (iesācējiem)"

Datums: 
4. Jūlijs, 2024 līdz 6. Jūlijs, 2024
Vieta: 
LLKC Jēkabpils birojs

LLKC Jēkabpils birojs organizē Eiropas Savienības finansētas mācības zālāju biotopu apsaimniekotājiem
4. un 6. jūlijā
Mācības notiek 2 dienas: tiešsaistē ZOOM un klātienē Jēkabpils novada Ābeļu pagastā
Pieteikšanās: Jana tel. 29723947, jana.staka@llkc.lv
vai Ziedīte tel. 28361750, ziedite.bimsteine@llkc.lv
Kvalifikācijas stundas der arī citiem Agrovides pasākumiem:
• Zaļās joslas,
• Biškopības vienību apsaimniekošana apputeksnēšanas vajadzībām,
• Bioloģiskā lauksaimniecība.

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. 10.2.1-2.36/23/P21.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Kontaktinformācija: 
Jana tel. 29723947, jana.staka@llkc.lv vai Ziedīte tel. 28361750, ziedite.bimsteine@llkc.lv
Pielikums: 
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: