2024.gada 15.aprīlis un 2024.gada 17.aprīlis mācības Balvos " Augsnes ielabošanas un kaitīgo organismu ierobežošanas pasākumi bioloģiskajā lauksaimniecībā (lietpratējiem) ar specializācijas virzienu augkopībā

Datums: 
25. Marts, 2024
Vieta: 
Balvu konsultāciju birojs (2.stāvā zāle)

Divu dienu mācību kurss

Pirmā mācību diena : 2024.gada 15.aprīlis, notiks ZOOM tiešaistē

Otrā mācību diena: 2024.gada 17.aprīlis notiks klātienē-Balvu konsultāciju birojā, Brīvības iela 46a, Balvi

Mācību tēma:
Augsnes ielabošanas un kaitīgo organismu ierobežošanas pasākumi bioloģiskajā lauksaimniecībā (lietpratējiem) ar specializācijas virzienu augkopībā

Pirmā mācību diena – 2024.gada 15.aprīlis
Mācību sākums plkst. 10.00, mācību beigas plkst. 16.45
Mācības notiks ZOOM tiešsaistē
10.00-11.30 Augsnes auglības agroekoloģija Lektore Inese Magdalenoka
11.30-12.00 Pusdienas
12.00-13.30 Augsnes ielabošanas pasākumi Lektore Inese Magdalenoka
13.30-16.30 Katīgo organismu profilakse un ierobežošanas metodes Lektors Arvis Spuriņš
Otrā mācību diena – 2024.gada 17.aprīlis
Mācību sākums plkst. 10.00, mācību beigas plkst. 16.30
Mācības vieta: Balvu konsultāciju birojā, Brīvības iela 46a, Balvi
10.00-13.00 Augsnes fizikālo īpašību un struktūras izvērtēšana saimniecībā. Lektore Anita Putka
13.00-13.30 Pusdienas
13.30-16.30 Katīgo organismu noteikšana un to ierobežošanas plāna izstrāde. Lektore Anita Putka
Mācību stundu skaits 16, pēc mācību apmeklēšanas, tiks izsniegts atbilstošu kvalifikāciju apliecinošs dokuments
* Mācību kurss konkrētai intervencei piemērojams atkarībā no tā specializācijas - augkopība, lopkopība, bioloģiskā lauksaimniecība
LA10.2 Vidi saudzējošā dārzkopība
LA10.1 Zaļās joslas
LA10.4 Biškopības vienību apsaimniekošana apputeksnēšanas vajadzībām
LA11 Bioloģiskā lauksaimniecība (jau apgūtas 160 h)
LA11 Bioloģiskā lauksaimniecība (no jauna)

Iepriekšējā pieteikšanās uz kursiem ir obligāta, pieteikties uz kursiem:
Ivars logins, tel. 29118683, e pasts ivars.logins@llkc.lv
Intars Ločmelis, tel. 29108935, e pasts intars.locmelis@llkc.lv

Kontaktinformācija: 
ivars.logins@llkc.lv tel.29118683; intars.locmelis@llkc.lv tel. 29108935
Reģions filtram: