09.04.–19.04. Balvos Mācības "Klimatam un videi draudzīga saimniekošana. Emisijas mazinošie pasākumi saimniecībās (augkopība/lopkopība)

Datums: 
21. Marts, 2024
Reģions: 
Vieta: 
Balvi

Divu dienu mācību kurss.
Mācību tēma: Klimatam un videi draudzīga saimniekošana. Emisijas mazinošie pasākumi saimniecībās (augkopiba/lopkopība)
Mācības notiks klātienē.
Pirmā mācību diena : 09.04.2024
Mācību sākums plkst.10.00, mācību beigas 16.45
Mācības notiks Balvu novada Šķilbēnu pagastā Rekovā, Rekovas ielā 19
10.00-13.00 Izmaksu efektīvie SEG emisiju samazināšanas pasākumi
Lektors Jānis Kažotnieks
13.00-13.45 Pusdienas
13.45-16.45 Oglekli piesaistošie un bioloģisko daudzveidību veicinošie pasākumi.
Lektors Jānis kažotnieks
Otrā mācību diena: 19.04.2024
Mācību sākums plkst.10.00 mācību beigas 17.00.
Mācības notiks :
1) Balvu konsultāciju birojā
10.00-10.45 . Emisijas un klimata izmaiņas. Galvenie emisiju avoti lauksaimnieciskajā ražošanā (SEG un amonjaka) Lektore Silvija Dreijere
10.45-13.00 Izmaksu efektīvie amonjaka emisiju mazināšanas pasākumi. Lektore Silvija Dreijere
13.00-14.00 Pusdienas, pārbrauciens uz saimniecību
2) “ Jaunstrautiņi”, Augstasils, Briežuciema pagasts, Balvu novads

14.00-15.30 SEG emisiju samazināšanas uz produkcijas vienību aprēķināšana un novērtēšana saimniecībā. SEG emisiju pasākumu novērtēšana saimniecībā. Lektore Silvija Dreijere
15.30-17.00 Amonjaka emisiju pasākumu ieviešanas saimniecībā novērtēšana. Oglekli piesaistošo aktivitāšu praktiskie piemēri saimniecībā.
Mācību stundu skaits 16, pēc mācību apmeklēšanas, tiks izsniegts atbilstošu kvalifikāciju apliecinošs dokuments.
Iepriekšējā pieteikšanās uz kursiem ir obligāta, pieteikties uz kursiem:
Ivars logins tel. 29118683, e pasts ivars.logins@llkc.lv
Intars Ločmelis tel. 29108935, e pasts intars.ločmelis@llkc.lv
Hermīne Leišavniece tel. 29214329, e pasts hermine.leisavniece@llkc.lv

Kontaktinformācija: 
Hermīne Leišavniece tel. 29214329 e pasts hermine.leisavniece@llkc.lv; Ivars Logins tel. 29118683 e pasts ivars.logins@llkc.lv
Pielikums: 
Reģions filtram: