Tiešsaistes mācības 25.11.2023 | Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā

Datums: 
25. Novembris, 2023
Vieta: 
Tiešsaistē ZOOM

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 25. novembrī organizē tiešsaistes mācības apliecības iegūšanai par minimālo higiēnas prasību apguvi pārtikas uzņēmumā.

Mācības jāapgūst personām:

- kas uzsāk darbu pārtikas apritē, bet nav ieguvušas profesionālo kvalifikāciju nevienā pārtikas nozares specialitātē;

- kas ir ieguvušas profesionālo kvalifikāciju kādā pārtikas nozares specialitātē, bet vairāk nekā trīs gadus nav bijušas nodarbinātas  pārtikas apritē.

Mācības notiek saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 545 “Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā”.

Mācību struktūra: 3 stundu tiešsaistes nodarbības. Apgūstot kursu, dalībnieki saņem apliecinājumus par tā apguvi. Apliecība derīga 3 gadus.

Mācību norises vieta: tiešsaistē, platformā Zoom.

Mācību norises laiks: 25.11.2023 plkst. 09.00.

Galvenās mācību tēmas:

1. Galveno pārtikas apriti reglamentējošo Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību raksturojums;

2. Pārtikas kvalitāte un nekaitīgums;

3. Personāla higiēnas prasības;

4. Pārtikas higiēna.

Mācību maksa: 25,00 eiro, t. sk. PVN.

Pieteikšanās līdz 20.11.2023., https://saite.lv/tARe

Plašāka informācija: Žanna Gutova, tālr. 26148820, e-pasts – zanna.gutova@llkc.lv, LLKC Komercapmācību projektu vadītāja

Kontaktinformācija: 
Žanna Gutova, e-pasts: zanna.gutova@llkc.lv, tel. 2614882
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: