Spānijas kailgliemezis (Arion vulgaris) un citu invazīvo kailgliemežu sugas Latvijā un to ierobežošanas metodes

Datums: 
1. Augusts, 2022 līdz 31. Decembris, 2022

Spānijas kailgliemezis (Arion vulgaris) un citu invazīvo kailgliemežu sugas Latvijā un to ierobežošanas metodes.

Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta „DATU IEGUVE PAR SPĀNIJAS KAILGLIEMEŽA (ARION VULGARIS) JAUNAJĀM ATRADNĒM, SUGAS IZPLATĪŠANAS CEĻIEM, POPULĀCIJU DZĪVOTSPĒJU UN IETEKMI UZ VIETĒJO SARKANĀ KAILGLIEMEŽA (ARION RUFUS) POPULĀCIJU” (NR 1-08/187/2020) ietvaros Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi ir izstrādājis izdevumu “Spānijas kailgliemezis (Arion vulgaris) un citu invazīvo kailgliemežu sugas Latvijā un to ierobežošanas metodes”.
Izdevumā ir atrodama informācija par invazīvajām un potenciāli invazīvajām kailgliemežu sugām Latvijā, invazīvo kailgliemežu ievešanas un izplatīšanās ceļiem, negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, kailgliemežu ierobežošanu augu un augu atlieku apritē, kā arī sniegts kailgliemežu ierobežošanas metožu izvērtējums.

Izdevuma elektroniskā versija publiskai lietošanai ir pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā:
https://www.daba.gov.lv/lv/invazivas-sugas#faktu-lapas-invazivas-sauszem...

Kontaktinformācija: 
https://www.daba.gov.lv/lv/invazivas-sugas#faktu-lapas-invazivas-sauszemes-gliemezu-sugas
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
preses_relize_lvaf_izdevums.pdf240.91 KB
Reģions filtram: