Biedrība “Dobeles rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu

Datums: 
16. Aprīlis, 2022 līdz 16. Maijs, 2022
Reģions: 
Vieta: 
Biedrība “Dobeles rajona lauku partnerība”

Biedrība “Dobeles rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
Kārta tiek izsludināta Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam
apakšpasākumam 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana: no 2022. gada 16.aprīļa līdz 2022. gada 16.maijam

Kopējā 6.kārtā izsludinātā summa – 702 480.01 EUR
Rīcība Nr.1 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai – 477 010.26 EUR.
Rīcība Nr.2 Publiskās infrastruktūras, dabas un kultūras objektu kvalitātes uzlabošana un pieejamības veicināšana – 135 000.00 EUR
Rīcība Nr.3 Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai teritorijas iedzīvotājiem –90 469.75 EUR

Ar Dobeles lauku partnerības SVVA stratēģiju un citiem saistošiem dokumentiem var iepazīties www.dobelespartneriba.lv,
www.lad.gov.lv vai partnerības birojā Dobelē, Uzvaras ielā 2, 2 stāvā.

http://www.dobelespartneriba.lv/

Kontaktinformācija: 
Aija Šenbrūna Tel. 29812300, e-pasts aija.senbruna@gmail.com; Dace Vilmane Tel. 29187113, e-pasts dace.vilmane@inbox.lv
Reģions filtram: