25.03. LAP mācības "Emisiju samazināšanas pasākumi lopkopībā", ZOOM tiešsaiste

Datums: 
25. Marts, 2021 līdz 31. Marts, 2021
Vieta: 
LLKC Valmieras birojs

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Valmieras birojs rīko mācības tiešsaistē ZOOM vidē

"Emisiju samazināšanas pasākumi lauksaimniecībā- lopkopībā. Izmaksu efektīvie siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) ierobežojošie pasākumi ražošanas energoefektivitātes uzlabošanai un SEG samazināšanai uz produkcijas vienību"

Mācības notiks no 25.marta līdz 31.martam ( 16h programma)

Lektore-Silvija Dreijere (lopkopības konsultante, SIA LLKC lopkopības nodaļas vadītāja)
pieteikšanās- https://forms.gle/HEB1LBMkK9QHa1uh6

Mācību dalībniekam jābūt iesaistītam lauksaimniecības nozarē
Plašāka informācija zvanot vai rakstot:- Daiga Siliņa 29188612 e pasts-daiga.silina@llkc.lv

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014. – 2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi’’ apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”’ ietvaros, LAD Līguma Nr. LAD131118/P44
Projekta numurs: 18-00-A00101-000006
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Kontaktinformācija: 
Daiga Silina 29188612
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: