Tukumā - Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai 2. mācību diena / pieredzes brauciens