Biedrība „Liepājas rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanu

Datums: 
18. Marts, 2016
Reģions: 
Vieta: 
Liepājas rajona partnerība

Liepājas rajona partnerība izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu lauku attīstības 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesniegumu pieņemšana: 2016. gada 18. aprīlis - 18. maijs.

Papildus informācija pieejama biedrības mājas lapā – www.lrpartneriba.lv

---------------------------
Biedrības „Liepājas rajona partnerība” semināri par projekta pieteikuma sagatavošanu:
* LEADER projekti uzņēmējdarbībā: trešdien, 6. aprīlis no plkst. 10:00 līdz 15:00
* LEADER sabiedriskā labuma projekti : ceturtdien, 7. aprīlis no plkst. 10:00 līdz 15:00.
* EJZF projekti : trešdien, 13. aprīlis no plkst. 10:00 līdz 15:00.

Iepriekš noteikti ir jāpiesakās. Pieteikšanās elektroniski pa e-pastu: santa.brale@lrpartneriba.lv
norādot:
1) vārdu, uzvārdu,
2) pārstāvēto organizāciju,
3) novadu un
4) kontaktinformāciju.

Semināru norises vieta: Liepājas rajona partnerības birojs, Krasta iela 12, Grobiņa

VIETU SKAITS IEROBEŽOTS.

Kontaktinformācija: 
www.lrpartneriba.lv
Reģions filtram: