Šķirnes trušu parāde

Datums: 
27. Septembris, 2014
Reģions: 
Vieta: 
Kļavas

LOSP dalīborganizācija,

Biedrība „Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācija” (LŠTAA), sadarbībā ar Lutriņu mazpulku,

27.septembrī pl.11.00, Saldus novada Lutriņu pagasta „Kļavās”

 rīko truškopības nozares popularizēšanas pasākumu

 „ŠĶIRNES TRUŠU PARĀDE”

Pasākuma plāns –

  1. Šķirnes trušu novietnes atklāšana.

 Lutriņu mazpulka vadītāja Gunta Romule, saimniecības īpašniece Ārija Kviese un mazpulcēns Ansis Kviesis.

  2. Ciltsdarba nozīme truškopībā.

LŠTAA ciltsdarba speciāliste Dzintra Lezdiņa.

  3. Nozares aktualitātes.

LŠTAA valdes priekšsēdētāja Ineta Fogele.

  4. Debates pie ugunskura.

 

  Pasākumu atbalsta –

Biedrība „ Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)”,

SIA „Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centrs”,

Pasākums notiek Valsts Lauku tīkla aktivitātes „Nozares ekspertu ziņojumi” ietvaros.