ES lauksaimniekus uztrauc „zaļināšana”

Jaunā tiešo maksājumu sezona, kas tiks uzsākta aprīlī, mulsina ES dalībvalstu lauksaimniekus, jo daudzviet nav zināmi precīzi „zaļināšanas” maksājuma saņemšanas nosacījumi. Par to spriests  COPA–COGECA darba grupā „Tiešie maksājumi un zaļināšana”, kurā kā eksperte no Latvijas piedalījās Latvijas Zemnieku federācijas pārstāve Agnese Hauka.

Darba grupā secināts, ka, uzsākot 2015. gada sezonu, lauksaimniekiem nav pieejama precīza informācija par jaunajiem Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) 2014.–2020. gadam nosacījumiem, kuri aizvien tiek papildināti Eiropas Komisijā un konsultācijās ar dalībvalstīm.

Darba grupas pārstāvji uzsver, ka „zaļināšanas” pasākums ir grūti izprotams un to nebūs viegli izskaidrot lauksaimniekiem. Paredzams, ka vairākās dalībvalstīs (piemērama, Anglijā) lauksaimnieki veidos ilggadīgos zālājus, jo šī pozīcija „zaļināšanas” pasākumā ir visvieglāk izprotama un īstenojama, neriskējot ar soda sankcijām par kļūdainu „zaļināšanas” pasākumu ieviešanu.

EK pārstāvji norāda, ka tiešmaksājumi un zaļināšanas pasākumi tiks ieviesti, kā plānots. Netiek pieļautas un atsāktas sarunas par zaļināšanas nepieciešamību pēc būtības. Iespēja pilnveidot esošos pasākumus un to nosacījumus būs no 2018. gada. Līdz ar to Latvijai jābūt gatavai iesniegt konkrētus priekšlikumus 2017. gadā.

Vērtējot atbalsta pasākumu likmes, Francijas pārstāvji norādīja, ka šajā valstī šogad būs 70% liels samazinājums tiešmaksājumiem, bet „zalināšanas” pasākumi nebūs tieši saistīti ar tiešmaksājumiem. Vācijā nav paredzēti ar ražošanu saistīti maksājumi. Izrēķināts, ka platības maksājums 2019. gadā visai Vācijai būs 260 eiro/ha. Dānijā saglabās vēsturiskos maksājumus, un paredzēts saistītais maksājums par govīm.

Pēc COPA-COGECA ekspertu atskaitēm sagatavoja Iveta Tomsone

UZZIŅA

  • COPA–COGECA ir Eiropas līmeņa lauksaimnieku organizācija ES dalībvalstu lauksaimnieku pārstāvjiem komunikācijā ar lauksaimniecības politikas veidotāju EK un citām starptautiskām institūcijām. COPA dibināta 1958. gadā, COGECA dibināta 1959. gadā, un no 1962. gada abas organizācijas strādā apvienoti.
  • COPA ir pārstāvētas 60 ES dalībvalstu lauksaimnieku NVO, un 36 partnerorganizācijas no Eiropas valstīm – Islandes, Norvēģijas, Šveices.
  • COGECA pārstāv 38 lauksaimnieku nevalstiskās kooperatīvu organizācijas no ES dalībvalstīm un partnerorganizācijas no Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm.
  • COPA–COGECA biedru organizāciju intereses tiek aizstāvētas lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā. 
COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.