Sausā vājpiena pulvera krājumi izpārdoti

Jūnija beigās konkursa kārtībā pārdotas atlikušās 162 tonnas sausā vājpiena no pēdējās piena krīzes laikā ES valstīs sākotnēji uzkrātajām 380 000 tonnām.

Atgādināsim, ka EK no 2015. līdz 2017. gadam ar valsts intervenci iegādājās pavisam 380 000 tonnas sausā vājpiena pulvera. Mērķis bija stabilizēt piena tirgu un atbalstīt lauksaimnieku ienākumus.Sākot ar 2016. gada beigām, EK katru mēnesi un vēlāk reizi divos mēnešos izsludināja atklātu konkursu, lai pārdotu produktus atpakaļ tirgū, netraucējot to.

Lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Fils Hogans sacīja:  “Krājumu izlietošana, neietekmējot sausā vājpiena pulvera cenu, ir uzskatāma par Komisijas pacietības un kopš 2015. gada – visa procesa piesardzīgas vadības uzvaru. Komisijas darba rezultāti ir augstākas cenas un stabils tirgus. Arī šoreiz EK ir apliecinājusi savu apņemšanos, atbalstu un solidaritāti ar Eiropas lauksaimniekiem krīzes laikā. Tas parāda arī Kopējās lauksaimniecības politikas instrumentu efektivitāti un vajadzību pēc tiem. Laikā, kad tirgū bija nopietni traucējumi, pareizie instrumenti darbojās kā būtisks drošības tīkls, un to pienācīga un savlaicīga ieviešana ir palīdzējusi nodrošināt dzīvotspēju simtiem tūkstošu Eiropas piensaimnieku.”

Divarpus gadus pēc pirmā atklātā konkursa valsts krājumi tagad ir tukši, un piena cena ir ievērojami paaugstinājusies no vidēji 26 centiem par kg 2016. gada vasarā līdz 34 centiem par kg 2019. gada maijā (Latvijā no 17 līdz 29 centiem par kg).

Visas konkursa procesa detaļas ir pilnībā dokumentētas tiešsaistē Piena tirgus novērošanas centra portālā.

Pēc COPA-COGECA ekspertu atskaitēm un DG-AGRI informācijas sagatavoja Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.