Piena pulveri intervencē neiepirks

Šogad vājpiena pulvera iepirkšana intervencē par fiksētu cenu nenotiks. Tā pašās janvāra beigās lēma Eiropas Padome, veicot pagaidu izmaiņas valsts intervences mehānisma darbībā attiecībā uz vājpiena pulveri.

Padomes lēmums pieņemts ar mērķi stabilizēt piena tirgu 2018. gadā. “Lēmums pieņemts saskaņā ar mūsu apņemšanos sekot līdzi tirgus attīstībai un pārliecināties, ka drošības tīkls tiek izmantots savlaicīgi un pārdomāti, proti, nevis tikai tam, lai reaģētu uz tirgus traucējumiem, bet galvenokārt tam, lai, kad vien iespējams, no tiem izvairītos,” skaidro Rumens Porodzanovs, Bulgārijas lauksaimniecības, pārtikas un mežsaimniecības ministrs un Padomes priekšsēdētājs. Saistībā ar sarežģīto situāciju piena tirgos intervencē iepirktie vājpiena pulvera krājumi ES 2017. gadā palielinājās līdz gandrīz 380 000 tonnām, tādējādi radot nopietnu spiedienu uz tirgu un negatīvu ietekmi uz piena cenām. Lai izvairītos no cenu krituma un tādējādi – lauksaimnieku dzīves līmeņa pasliktināšanās, Eiropas Komisija ierosināja un Padome nolēma atteikties no vājpiena pulvera automātiskas iepirkšanas, ņemot vērā, ka jau tagad ir ļoti lieli uzkrājumi.

Eiropas Piena padome (EPP), organizācija, kas apvieno vairāku valstu piena ražotājus, līdz šim pieņemtos ES institūciju lēmumus par piena tirgus stabilizēšanu kritizē, jo neviens no tiem nerisina jautājumu – kur likt jau uzkrātās 380 000 piena pulvera tonnas. EPP uzskata, ka vienīgais mehānisms, kas spēj līdzēt, ir atbalsts piena ražošanas apjoma mazināšanai.

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.