ES piena kvota pārsniegta par 2,9 miljoniem tonnu

Pēc provizoriskām aplēsēm, 12 ES dalībvalstis pēdējā kvotas gadā pārsniegušas tām piešķirto piena kvotu par kopumā 2,938 miljoniem tonnu, un soda naudā par šo pārkāpumu tām būs jāmaksā 818 miljoni eiro.

ES kopumā piegādes un tiešās tirdzniecības kvotas pārsniegtas par 1,9%. No 28 ES dalībvalstīm 16 dalībvalstis kvotas nav pārsniegušas, 12 no tām pienu saražoja vairāk nekā par 10% zem pieļautās kvotas apjoma.

Saskaņā ar dalībvalstu iesniegtajām piena ražošanas deklarācijām piena piegādes kvotas pārsniegtas Beļģijā, Dānijā, Vācijā, Igaunijā, Īrijā, Spānijā, Itālijā, Kiprā, Luksemburgā, Nīderlandē, Austrijā un Polijā. Pēdējā kvotas gadā, kas beidzās 1. aprīlī, salīdzinājumā ar 2013./2014. kvotas gadu piena ražošanas apjomi ES pieauga par 2,7% jeb kopumā 3,9 miljoniem tonnu.

Eiropas Komisija ziņo, ka divās ES valstīs – Beļģijā un Nīderlandē – pārsniegtas arī tām piešķirtās tiešās tirdzniecības kvotas. Beļģija kvotu pārsniegusi par 529 tonnām jeb 1,6%, bet Nīderlande – par 2,6% jeb 1990 tonnām, kas attiecīgi soda naudās tām izmaksās 147 tūkstošus un 554 tūkstošus eiro.

Lai atvieglotu finansiālo slogu piena ražotājiem, soda naudas ES piena ražotājiem būs jāsamaksā trīs gadu laikā.

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.