EK piedāvā kompensācijas piena ražotājiem

Eiropas Komisija (EK) izstrādājusi mehānismu, kā ES valstu piena ražotājiem pieteikties kompensācijām par brīvprātīgu piena ražošanas apjoma samazināšanu.

Atgādināsim, ka Eiropas Komisija situācijas stabilizēšanai piena nozarē ES valstīs jūlijā piešķīra atbalstu 500 miljonu eiro apmērā. No šiem līdzekļiem 350 miljoni eiro tiek sadalīti starp dalībvalstīm  (Latvijai piešķirtais finansējums ir 9,76 milj. eiro), bet 150 milj. eiro – brīvprātīgai piena ražošanas apjoma samazināšanai.  Izstrādes procesā ir nosacījumi dalībvalstīm piešķirto summu sadalei, un piena ražošanas samazināšanas kompensāciju mehānisms ir jau sagatavots.

EK norāda, ka ražošanas samazināšanas kompensācijas pienākas tikai govs piena ražotājiem. Pretendentu atbilstību maksājuma saņemšanas prasībām noteiks pēc piena piegādēm, – pienam jābūt piegādātam līdz šī gada jūlijam un piegādēm jābūt pierādāmām.

ES atbalsts segs līdz 50% no piegādes apjoma samazinājuma, salīdzinot ar references periodu. Minimālais samazinājuma apjoms – vismaz 1500 kg. Atbalsts paredzēts 14 eiro par 100 kg piena (ar kopējo budžetu 150 milj. eiro, tādējādi līdzekļu pietiktu 1,1 milj. t piena samazināšanai).

EK piedāvā pieteikumus atbalsta saņemšanai pieņemt četros piegājienos – līdz 21. septembrim, 12. oktobrim, 9. novembrim un 7. decembrim. Atbalsta pretendenti drīkst iesniegt tikai vienu pieteikumu kādā no minētajiem datumiem. Ja pirmajā pieteikšanās kārtā ES zemnieki pieteiks apjomu, kas pārsniedz ES noteikto, EK piemēros samazinājuma koeficientu par katru piena kilogramu maksājamai summai, un pārējās pieteikšanās kārtas vairs netiks izsludinātas. Tātad – tiem, kuri izlēmuši saņemt kompensācijas par ražošanas samazināšanu, pieprasījumu drošāk pieteikt jau pirmajā kārtā.

Līdz 26. septembrim dalībvalstis informēs EK par samazināšanai pieteikto apjomu, savukārt EK pēc iespējas ātrāk informēs dalībvalstis, cik daudz no pieteiktā apjoma tiks finansēts. Līdz 30. septembrim dalībvalstis informēs savus zemniekus par atbalstāmajiem piena samazinājuma apjomiem.

Zemniekiem, kuri atbalstam pieteiksies pirmajā kārtā, reāli darbi  piena ražošanas apjoma mazināšanai būs jāsāk ar 1. oktobri un jāpabeidz šī gada 31. decembrī. Līdz nākamā gada 14. februārim zemniekiem būs vēlreiz jāiesniedz pieteikums par maksājuma saņemšanu, bet dalībvalstīm par visiem maksāšanai atbilstošajiem pieteikumiem EK jāziņo līdz 8. martam. Atbalstu zemnieki varēs saņemt līdz 31. martam.

Atbalsta maksājums tiks veikts saskaņā ar faktisko piena piegādes samazinājumu (ievērojot iepriekš noteikto apjomu – maksimums 50% no kopējā apjoma, bet ne mazāk kā 1500 kg).

Atbalsta apjoms tiks samazināts, ja faktiskais samazinātais piena apjoms neatbildīs plānotajam: ja reālais samazinājums būs mazāks nekā 20% no plānotā. Atbalsts netiks piešķirts, ja samazinātais apjoms būs 20–50% no plānotā. Lauksaimnieks saņems pusi jeb 50% atbalsta; ja reālais samazinājums būs 50–80% no plānotā, tiks izmaksāti 80% atbalsta; ja samazinājums būs virs 80%, atbalstu izmaksās pilnā apmērā (apjomā, kāds pieteikts samazinājumam).

Gala ziņojums par maksājumiem dalībvalstīm EK jāiesniedz līdz 30. jūnijam, bet visu maksājumu veikšanas beigu datums ir 30. septembris.

Šī būs tā reize, kad zemniekiem tiek piedāvāta reāla iespēja saņemt atbalstu par katra paša izdarīto lēmumu – ražošanu attīstīt vai samazināt. Skaidrs šobrīd ir tas, ka ne centa no EK piešķirtajiem 150 miljoniem eiro nepienāksies tiem, kas līdz jūlijam pēdējo piecu mēnešu laikā ir pārtraukuši piena ražošanu. Arī tas, ka atbalstu nemaksās par pilnīgu ražošanas pārtraukšanu periodā, kamēr nauda būs pieejama. To varēs saņemt tikai tie, kuri labprātīgi pieteiksies samazināt ražošanu par ne vairāk kā 50% no tā pārstrādei nodotā piena apjoma, kāds katram konkrētajam atbalstam pretendentam oficiāli fiksēts šī gada jūlijā.

Sagatavoja Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja

UZZIŅA

ES atbalsts par brīvprātīgu īslaicīgu piena ražošanas samazināšanu

  • Atbalstu piešķir par piegādes samazināšanu 3 mēnešu periodā tiešajam pircējam;
  • Atbalsta likme 140 eiro/t par nepiegādāto piena apjomu;
  • Samazinājumam piesaka ne mazāk par 1500 kg, bet ne vairāk kā 50% no references periodā piegādātā daudzuma;
  • Noteikti četri samazināšanas periodi, kam pieteikumus iesniedz: līdz 21. septembrim, 12. oktobrim, 9. novembrim, 7. decembrim. Pieteikumu var iesniegt tikai vienu reizi;
  • Pieteikšanās notiek Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS);
  • Lai saņemtu atbalstu, ražotājam jāpiesakās divas reizes: atbalsta iesniegums pirms izvēlētā samazināšanas perioda un atbalsta izmaksas pieprasījums pēc samazināšanas perioda 45 dienu laikā;
  • Atbalsta izmaksa – 90 dienu laikā pēc samazināšanas perioda beigām.

 

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.