Diskutē par piena kvotas pēdējo gadu

Lai mazinātu piensaimnieku zaudējumus, ko varētu radīt kvotu pārsniegšana pēdējā kvotas gadā, par risinājumiem to mazināšanā notika diskusija COPA–COGECA Prezidija sanāksmē, kurā kā ekspertes no Latvijas piedalījās Latvijas Zemnieku federācijas pārstāve Agita Hauka un biedrības „Zemnieku saeima” pārstāve Maira Dzelzkalēja.

Vērtējot situāciju tirgū, secināts, ka 2013. gadā par 0,7% pieauga piena ražošanas apjomi pasaulē. Liels kāpums bija Jaunzēlandē (vairāk par 5,6%), ASV  par 0,4%. Piena cenas ES sasniedza rekordu  0,40 eiro/l. Lai gan šogad cenas sāk nedaudz samazināties, joprojām tās ir par 18% augstākas nekā pirms 12 mēnešiem. Pasaulē nav lielu piena produktu uzkrājumu. ES piena produktus eksportē uz Ķīnu, Krieviju un ASV. Vislielākais pieaugums eksportā uz Krieviju bija pagājušā gadā. Ķīna pēdējos 12 mēnešos dubultojusi piena pulvera importu. Eksperti prognozē, ka gada laikā pieprasījums pēc piena produktiem pasaulē pieaugs par 22,5 %. Vērtējot lopbarības cenas, secināts, ka nav pamata to kāpumam, jo pavasaris lopbarības gatavošanai bijis labs un arī lopbarību varēs sagatavot kvalitatīvu. Attiecībā uz kvotu režīmu, secināts, ka aizvadītajā kvotas gadā desmit ES valstis pārsniegušas tām piešķirto kvotu, tajā skaitā Igaunija. Vairumā ES valstu ir ļoti augstas piena kvotu cenas, pat ņemot vērā to, ka ir sācies pēdējais kvotas gads. Situācijas stabilizēšanai pēdējā kvotas gadā COPACOGECA Piena darba grupa vienojās par piena kvotas korekciju pēc tauku satura un par kvotas pārsniegšanu iekasētās soda naudas novirzīšanu piena sektoram. COPA–COGECA diskusijas par prasību koriģēt kvotu pēc tauku satura vēl turpinās, veicot konsultācijas dalībvalstu starpā.

 Pēc COPA-COGECA ekspertu darba atskaitēm informāciju publicēšanai sagatavoja LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja Iveta Tomsone

 Ekspertu dalība pasākumā organizēta VLT aktivitātes ”Nozaru ekspertu ziņojumi” ietvaros. Plašāk ar COPA/COGECA darba grupu ekspertu aktivitātēm iespējams iepazīties Valsts Lauku tīkla mājaslapā http://www.laukutikls.lv/copa_cogeca.

 

UZZIŅA

COPA ir Eiropas līmeņa profesionālo lauksaimnieku organizāciju komiteja, kas pārstāv lauksaimniekus ES un starptautiskās institūcijās. Tā ir dibināta 1958. gadā. COGECA ir Eiropas līmeņa lauksaimniecības kooperācijas komiteja, kas pārstāv kooperatīvu intereses ES un starptautiskās institūcijās. Tā ir dibināta 1959. gadā. Kopš 1962. gada COPA un COGECA apvienoja birojus un kopīgi pārstāv Eiropas lauksaimnieku un kooperatīvu intereses.

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.