Cer uz piena tirgus atdzīvošanos

ES piena tirgū lielākais piena iepirkuma cenu kritums notika pērn oktobrī, novembrī, decembrī un šī gada janvārī. Cenas samazinājušās arī februārī, taču tirgus analītiķi norāda, ka jau no marta būs atsācies neliels kāpums. Situācija katrā ES dalībvalstī ir atšķirīga.

Piena tirgus ES dalībvalstīs vērtēts ES lauksaimnieku organizāciju COPA–COGECA un Eiropas Komisijas darba grupā par pienu un piena produktiem.

Vācijā piena ražošanas tempi salīdzinājumā ar pērno gadu ir samazinājušies par 3%, bet kvotas tiks pārpildītas un soda naudas būs jāmaksā. Pēc pērnā gada aplēsēm Vācijā būs lielākais kvotas pārsniegums – par aptuveni 580 tūkst. tonnu, kas šīs valsts lauksaimniekiem soda naudās varētu izmaksāt vairāk nekā 160 miljonus eiro. Vācijā martā piena cena bija 30,4 centi/kg un tikko sedza ražošanas pašizmaksu.

Nīderlandē piena ražošanas apjomi ir pagājušā gada līmenī. Kvotas pārpilde sagaidāma par 4%, kas varētu izmaksāt kopumā ap 130 miljoniem eiro. Pēc kvotu atcelšanas te sagaidāms piena ražošanas apjomu kāpums, jo arī govju skaits pagājušajā gadā ir palielinājies. Straujš cenu kritums – līdz 30 centiem/kg – Nīderlandē bija janvārī, un te cenu pieaugumu reāli gaida tikai jūnijā vai jūlijā. Tiesa, lielākais kooperatīvs „Friesland Campina” jau pašreiz cenu ir paaugstinājis uz 35–36 centiem/kg.

Somijā uzskata, ka piena ražošanas nozarē iestājusies kritiska situācija, jo uzņēmums „Valio” (dominējošais piena pārstrādātājs) februārī piena cenu ir samazinājis par 5 centiem uz kg, un pašreiz piena cena ir 36 centi/kg. Arī vairumtirgotāji ir nolaiduši cenu piena produktiem, kas arī ietekmē cenas krišanos zemniekiem.

Lielbritānijā piena ražošana ir palielinājusies par 8%, bet piena kvota netiks pārpildīta. Lai arī vidējā cena ir 33–34 centi/kg, lielākās bažas rada lielā cenu atšķirība dažādām saimniecībām – amplitūda ir 22–40 centi par kg piena. Februārī piena ražošana ir samazinājusies tieši zemo cenu dēļ.

Itālijā, lai nepārsniegtu kvotu, piena ražošanas apjomi pēdējos mēnešos ir samazinājušies. Daudzas saimniecības pāriet uz gaļas liellopu audzēšanu. Piena cena marta sākumā bija 33–35 centi/kg, bet arī piena ražošanas izmaksas ir augstas. Puse no Itālijā saražotā piena tiek pārstrādāts dažādos ģeogrāfiskās izcelsmes sieros.

Lietuvā piena kvotas netiks pārpildītas. Cena ir samazinājusies līdz 23 centiem par kg, bet ir liela cenu starpība starp dažādām saimniecībām.

Igaunijā zemākā cena bija janvārī – 24 centi/kg, februārī bija neliels kāpums un vidējā cena sasniedza 26 centus/kg. Igaunijā prognozē, ka krīzes dēļ no ražošanas varētu aiziet ap 100 piena ražotāju, kas būtu liels zaudējums, ņemot vērā, ka šajā valstī piena ražotāju skaits ir tikai ap 700. Pašreiz ražotājus mēģina atbalstīt ar subsīdijām, bet piena produktiem meklē noieta tirgus Indijā un Japānā.

Pēc COPA–COGECA ekspertu atskaitēm sagatavoja Iveta Tomsone

UZZIŅA

  • COPA–COGECA ir Eiropas līmeņa lauksaimnieku organizācija ES dalībvalstu lauksaimnieku pārstāvjiem komunikācijā ar lauksaimniecības politikas veidotāju EK un citām starptautiskām institūcijām. COPA dibināta 1958. gadā, COGECA dibināta 1959. gadā, un no 1962. gada abas organizācijas strādā apvienoti.
  • COPA ir pārstāvētas 60 ES dalībvalstu lauksaimnieku NVO, un 36 partnerorganizācijas no Eiropas valstīm – Islandes, Norvēģijas, Šveices.
  • COGECA pārstāv 38 lauksaimnieku nevalstiskās kooperatīvu organizācijas no ES dalībvalstīm un partnerorganizācijas no Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm.
  • COPA–COGECA biedru organizāciju intereses tiek aizstāvētas lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā. 
COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.