Jaunajai pārtikai vienkāršāks ceļš pie patērētājiem

Iespējams, esat jau dzirdējuši par čia sēklām un noni sulu, vai pat pagaršojuši tos. Eiropas Savienībā šos produktus pieskaita pie “jaunās pārtikas” – produktiem, kuri pirms 1997. gada nav ievērojamā daudzumā patērēti cilvēku uzturā.

Eiropas Parlaments oktobra beigās kārtējā plenārsesijā ar 359 balsīm par, 202 pret un 127 atturoties pieņēma jaunus noteikumus, kas vienkāršos atļauju izsniegšanu jauniem pārtikas produktiem, tajā pašā laikā saglabājot aizsardzību cilvēku veselībai.

Kas ir jaunā pārtika un kāpēc nepieciešamas izmaiņas noteikumos? Pašreiz spēkā esošā jaunās pārtikas regula tika pieņemta 1997. gadā, un kopš tā laika esam piedzīvojuši ievērojamu zinātnisko un tehnoloģisko attīstību pārtikas nozarē. Ir izstrādāts plašs jaunu pārtikas produktu un pārtikas sastāvdaļu klāsts, tostarp pārtika, kas sastāv no mikroorganismiem, sēnītēm un aļģēm vai satur tos, kā arī pārtika ar apzināti modificētu primāro molekulāro struktūru. Tāpēc esošo jauno pārtikas produktu definīciju nepieciešams pielāgot šāda veida pārtikai un sastāvdaļām. Arī tradicionālie ēdieni no trešajām valstīm, piemēram, insekti Eiropā tiek uzskatīti par jauno pārtiku.

Jaunie noteikumi ES līmenī harmonizēs atļauju piešķiršanas un nekaitīguma novērtēšanas procedūru. Tas veicinās inovāciju attīstību ES, taču netiks aizmirsts par patērētāju drošību, – šaubu gadījumā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) pienākums būs izvērtēt jauno pārtikas produktu nekaitīgumu cilvēka veselībai. Pēc EP deputātu ieteikuma jaunie noteikumi regulēs arī produktus no klonētiem dzīvniekiem un nanomateriāliem, kā arī noteiks ierobežojumus attiecībā uz izmēģinājumiem ar dzīvniekiem, līdz tiks pieņemti specifiski šīs jomas regulējošie tiesību akti.

Lai stātos spēkā, jaunajiem noteikumiem vēl jāsaņem dalībvalstu apstiprinājums. Pretējā gadījumā likumdevēji (Parlaments un ES Padome) atsāks sarunas.

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.