Beigas ES cukura kvotu sistēmai

Šī gada 30. septembrī, gandrīz 50 gadus pēc ieviešanas, beigusi pastāvēt ES pēdējā lauksaimniecības kvotu sistēma, kas regulē cukura ražošanu ES.

Lēmumu atteikties no cukura kvotām Eiropas Parlaments un ES dalībvalstis pieņēma 2013. gadā īstenotajā kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformā pēc plaša reformu un pārstrukturēšanas procesa, kas sākās 2006. gadā. 2006.–2010. gadā cukura nozari ievērojami pārstrukturēja, un šim mērķim tika sniegts atbalsts 5,4 miljonu eiro apmērā. Eiropas Komisija uzskata, ka atteikšanās no kvotu sistēmas ražotājiem devusi iespēju pielāgot ražošanu tirgum, tajā skaitā eksportam uz jauniem tirgiem.

Lai ES cukura nozarei turpinātu palīdzēt situācijās, kad cukura tirgū rodas negaidīti traucējumi, EK var izmantot dažādus kopējās lauksaimniecības politikas pasākumus. Piemēram, izmantot iespēju sniegt atbalstu cukura uzglabāšanai privātās noliktavās, kā arī veikt krīzes situācijām domātus pasākumus, kad tirgus cenas strauji pieaug vai samazinās. Lauksaimniekiem ir pieejams arī ienākumu atbalsts tiešmaksājumu veidā, un ES dalībvalstīm ir iespēja sniegt tā saukto brīvprātīgo saistīto atbalstu grūtībās nonākušām nozarēm, tostarp cukurbiešu audzētājiem.

Arī pēc kvotu sistēmas beigām tiek saglabāta iespēja kolektīvās sarunās vienoties par vērtības sadales noteikumiem līgumos, kas noslēgti starp ES cukurbiešu audzētājiem un cukura ražotājiem. Gatavojoties kvotu sistēmas beigām, Eiropas Komisija ir arī uzlabojusi cukura tirgus pārredzamību. Jaunizveidotais Cukura tirgus novērošanas centrs nodrošina īstermiņa analīzi un statistiku par cukura tirgu, kā arī analīzi un prognozes, lai lauksaimniekiem un pārstrādātājiem palīdzētu darbu organizēt efektīvāk.

Informāciju sagatavoja Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.