Putnu gripa raisa diskusijas

Tirgus prognozes un putnu gripas ietekme vērtēta COPA–COGECA un EK darba grupā Mājputni un olas”, kurā Latviju pārstāvēja biedrības Zemnieku saeima” eksperte Aija Rozenfelde.

EK prognozē stabilu putnkopības produkcijas tirgus attīstību ES ar mērenu izaugsmi.  Pieprasījums pēc olām turpmāko sešu mēnešu laikā varētu augt par pusprocentu, olu eksportā kāpums sagaidāms par 6,5%.

Vērtējot tirgus attīstību ES dalībvalstīs kopumā, situācija tajās ir atšķirīga: citās vērojams ražošanas kāpums, bet citās kritums. Nīderlandes pārstāvji informēja, ka putnu gripa nav ietekmējusi tirgus cenas, jo ražotājiem ir stabils eksports uz trešajām valstīm. Lai gan kautuvju izmaksas ir augušas, ražotāji saņem produkciju par iepriekšējām cenām. Nīderlande iesaka EK pārskatīt putnu gripas apkarošanas plānu un tā radīto zaudējumu kompensācijas mehānismu. Iznīcinot inkubējamās olas un cāļus, rodas milzīgi zaudējumi, turklāt tiem putnu gripas pārnesē nav liela nozīme.

Vācijas putnkopji cer uz grila sezonas sākšanos, kad tiek gaidīts tirgus pieprasījuma kāpums. Vācijā norisinās karstas diskusijas par labturības prasībām, jo tas īpaši ietekmēs tītaru produkcijas konkurētspēju.

Vērtējot putnu gripas ietekmi uz nozari, Anglijas pārstāvji informē, ka šajā vasltī iznīcinātas 600 000 inkubējamās pīļu olas un 6000 pīļu māšu ganāmpulks. Ungārijā nogalinātas 23 000 nobarojamās pīles, slimības uzliesmojums bijis februāra beigās, un ieviesti sanitārie un tirdzniecības ierobežojumi. Itālijā putnu gripas uzliesmojumi bijuši Ziemassvētkos, ieviesti strikti ierobežojumi. Itālija iesaka harmonizēt apkarošanas pasākumus dalībvalstīs, jo tie nav vienādi. 

 • Pēc COPA–COGECA ekspertu atskaitēm sagatavoja Iveta Tomsone

  UZZIŅA

  • COPA–COGECA ir Eiropas līmeņa lauksaimnieku organizācija ES dalībvalstu lauksaimnieku pārstāvjiem komunikācijā ar lauksaimniecības politikas veidotāju EK un citām starptautiskām institūcijām. COPA dibināta 1958. gadā, COGECA dibināta 1959. gadā, un no 1962. gada abas organizācijas strādā apvienoti.
  • COPA ir pārstāvētas 60 ES dalībvalstu lauksaimnieku NVO, un 36 partnerorganizācijas no Eiropas valstīm – Islandes, Norvēģijas, Šveices.
  • COGECA pārstāv 38 lauksaimnieku nevalstiskās kooperatīvu organizācijas no ES dalībvalstīm un partnerorganizācijas no Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm.
  • COPA–COGECA biedru organizāciju intereses tiek aizstāvētas lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā. 
COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

 • HTML tagi nav atļauti.
 • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
 • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.