Situācija mežos ES nav viennozīmīga

Neskatoties uz nelielu pozitīvo tendenci kopš 2000. gada, trešdaļā Eiropas mežu platības samazinās. Tas secināts EK lauksaimniecības resursu uzraudzības centra JRC pētījumā, kurā novērtēta ES mežu veselība atbilstoši ANO standartiem par ekosistēmu uzskaiti.

Mežs ir viena no plašākajām ekosistēmām Eiropā, kas aizņem 35% no zemes platības. Tās saglabāšanas centieni ir ļoti svarīgi, jo mežiem ir izšķiroša nozīme bioloģiskās daudzveidības aizsardzībā un klimata pārmaiņu mazināšanā.

JRC pētījumā, kas nesen publicēts Nature Communications, aplūkots mežu stāvoklis visā Eiropā. Zinātnieki atklāj, ka, lai gan vidēji mūsu meži ir nedaudz veselīgāki nekā 2000. gadā, trešdaļā Eiropas meži samazinās. Par meža degradāciju liecina zemāka augsnes veselība (samazināts augsnes organiskais ogleklis), mazāks koku seguma blīvums (kas liecina par koku novākšanas traucējumiem) un apdraudēto putnu sugu bagātības samazināšanās (kas saistīta ar bioloģiskās daudzveidības samazināšanos).

Pētījumā tiek mērīts meža stāvoklis skalā no 0 līdz 1, kur 0 apzīmē degradētu ekosistēmu un 1 ir atsauces stāvoklis, kura pamatā ir primārie vai aizsargājamie meži.

Vidējais stāvoklis 44 meža tipos uzrādīja vieglu pozitīvu tendenci pēdējo 2 gadu desmitu laikā, sasniedzot 0,566 – 2000. gadā un palielinoties līdz 0,585 – 2018. gadā. Tas nozīmē, ka Eiropas meži ir vidēji mērenā stāvoklī, salīdzinot ar atsauces neskartām vai vismazāk traucētām meža vietām.

Tomēr, tā kā mūsu meži par trešdaļu samazinās, JRC zinātnieki brīdina, ka ir nepieciešama turpmāka atjaunošana, mežu apsaimniekošanas uzlabojumi un ilgāks atveseļošanās periods, lai tuvotos dabiskajiem apstākļiem.

Meža ekosistēmas stāvokļa karte 2018. gadā

Avots: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news-and-updates/average-health-eu-forests-improves-slightly-one-third-them-are-still-decline-2023-08-17_en

Šis ir pirmais liela mēroga pētījums par Eiropas mežiem, kas atbilst Apvienoto Nāciju Organizācijas globālajam statistikas standartam par ekosistēmu uzskaiti (SEEA EA), kas pieņemts 2021. gada martā.

Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.