Meža platības – 43% no ES teritorijas

No ES kopējās platības meža zemes klāj 43% jeb 182 miljonus hektāru, liecina Eiropas Komisijas publiskotie dati par 2015. gadu, kas ir jaunākie pieejamie.

Mežainā zeme aizņem nedaudz lielāku daļu nekā lauksaimniecībā izmantojamā platība (aptuveni 41%). Vairāk nekā puse no meža zemes platībām ir septiņās ES dalībvalstīs. Nedaudz vairāk kā trīs ceturtdaļas meža no kopējās platības klāj Somiju un Zviedriju, bet Slovēniju – 63%. Četrās ES dalībvalstīs – Igaunijā, Latvijā, Spānijā un Portugālē – meža platības ir 54–56% robežās no kopējās platības.

Meža platības daļa no kopējās zemes platības ir viens no ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu (SDG) globālajiem rādītājiem. Tas ir iekļauts arī ES SDG rādītāju kopumā, ko izmanto, lai uzraudzītu virzību uz ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu.

Mežu ieguldījums siltumnīcefekta gāzu emisiju absorbēšanā, 2016. gads (% no SEG apjoma, ko absorbē meži ES valstīs) 

 

Pēc AG-Press informācijas ziņas sagatavoja Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.