Atbalsts mežsaimniecībai – vāji izmantots

ES dalībvalstu mežsaimnieku interese par ES Lauku attīstības programmas atbalstu mežsaimniecībai 2007. –2013. gadā bijusi ļoti zema, secināts COPA–COGECA un EK darba grupā „Mežsaimniecība”, kurā kā eksperts no Latvijas piedalījās Arnis Muižnieks. Atbalsta pieprasījuma zemais līmenis liek domāt, ka finanšu apguvei bijuši nepieņemami nosacījumi  vai pārlieku liela birokrātija pasākumu realizēšanā.

Kopumā ES mežsaimniecības atbalstam bija pieejami astoņi dažādi pasākumi. No to kopējā finansējuma pieprasīti tikai 42%. Pieprasītākie ir bijuši pasākumi meža potenciāla atjaunošanai pēc dabas katastrofām un preventīvo pasākumu ieviešanai (izmantoti 55% finansējuma) un lauksaimniecības zemju apmežošanai (izmantoti 46% finansējuma). Jāatzīmē, ka Latvija pamatoti var lepoties ar daudz labākiem ES finanšu apguves rezultātiem visu ar mežsaimniecību saistīto pasākumu realizācijā.  Izņēmums ir „Natura 2000” maksājumi meža īpašniekiem.

Pēc COPA–COGECA ekspertu darba atskaitēm informāciju publicēšanai sagatavoja LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja Iveta Tomsone

UZZIŅA

COPA ir Eiropas līmeņa profesionālo lauksaimnieku organizāciju komiteja, kas pārstāv lauksaimniekus ES un starptautiskās institūcijās. Tā ir dibināta 1958. gadā. COGECA ir Eiropas līmeņa lauksaimniecības kooperācijas komiteja, kas pārstāv kooperatīvu intereses ES un starptautiskās institūcijās. Tā ir dibināta 1959. gadā. Kopš 1962. gada COPA un COGECA apvienoja birojus un kopīgi pārstāv Eiropas lauksaimnieku un kooperatīvu intereses.

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.