Vāc parakstus bišu glābšanai

No 27. maija ES valstu pilsoņi aicināti parakstīt petīciju bišu glābšanai. To iesniegs EK, lai tā pieņemtu tiesību aktus ar mērķi saglabāt kukaiņu dzīvotnes, kas ir nesabojātas vides rādītājs.

EK 15. maijā nolēma reģistrēt Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Glābiet bites! Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un kukaiņu dzīvotņu uzlabošana Eiropā”.  Tā vērsta uz obligātu mērķu noteikšanu, lai “padarītu bioloģiskās daudzveidības veicināšanu par kopējās lauksaimniecības politikas vispārēju mērķi; krasi samazinātu pesticīdu izmantošanu, bez izņēmumiem aizliegtu kaitīgus pesticīdus un pārskatītu atbilstības kritērijus; veicinātu lauksaimniecības ainavu strukturālo daudzveidību; efektīvi samazinātu barības vielu daudzumu (piemēram, Natura 2000); efektīvi noteiktu aizsargājamās teritorijas; pastiprinātu pētniecību un uzraudzību un uzlabotu izglītību.”

Saskaņā ar līgumiem ES var veikt juridiskus pasākumus tādās jomās kā iekšējais tirgus, lauksaimniecības politika, sabiedrības veselības aizsardzība un vides kvalitāte. Tāpēc EK uzskata iniciatīvu par juridiski pieņemamu un nolēma to reģistrēt.

Ja gada laikā iniciatīvu atbalstīs vismaz viens miljons iedzīvotāju no vismaz septiņām dažādām dalībvalstīm, EK būs jāreaģē trīs mēnešu laikā. EK var izlemt, vai tā rīkosies atbilstoši pieprasījumam vai ne, bet jebkurā gadījumā tai jāpamato savs lēmums.

Iespēja parakstīties: http://ejuz.lv/p7e

Informāciju sagatavoja Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.