Diskutē par bitēm un pesticīdiem

Lai kopīgi rūpētos par bišu veselību, jāuzlabo sadarbība starp vairākām nozarēm, kā arī nepieciešams veikt pētījumus, lai labāk izprastu apstākļus, kas ietekmē bišu veselību un izraisa to mirstību.

Par to runāts EK konferencē „Labākais bišu veselībai”, kurā kā eksperte no Latvijas piedalījās Ineta Eglīte. Konferencē uzsvērts, ka nepieciešams daudz rūpīgāk vērtēt pesticīdu apdraudējumu bišu veselībai, jo to ietekme jau ir pierādīta. Lai novērtētu bišu veselību, veikts apjomīgs pētījums 17 ES valstīs, kurās kopā apsekotas 3284 bišu dravas, 31 832 bišu saimes, iesaistīti 1354 bišu inspektori, kuri veikuši 8572 dravu apmeklējumus. Laboratorijas izmeklējumu rezultātu apkopojums vēl sekos. Pirmā pētījuma gadā konstatētais ziemas mirstības līmenis Latvijā 2012./2013. gada sezonā bijis 15%, Skandināvijas valstīs – 20%. Konferencē gan izskanēja viedoklis, ka pareiza pesticīdu lietošana varētu būt nekaitīga vai gandrīz nekaitīga bitēm, jo šīs lauksaimniecības ķimikālijas ir tikai viena no ietekmēm, kas pasliktina bišu veselību. Konferencē  runāts ne tikai par bišu nozīmīgo lomu apputeksnēšanā, bet par citu apputeksnētāju veikto darbu. Veikti pētījumi, kuros konstatēts, ka tikai 14% apputeksnēšanas darba veic bites. Pārējo apjomu – citi savvaļas kukaiņi. Ir veikts pilsētas vidē dzīvojošo bišu sugu pētījums, kurā konstatēts, ka pastāv aptuveni 291 savvaļas bišu suga. Lielākoties šīs sugas pazīstamas kā vientuļās bites, kuras nedzīvo kopā lielās saimēs, bet iekārto mājokļus atsevišķi.

Pēc COPA-COGECA ekspertu darba atskaitēm informāciju publicēšanai sagatavoja LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja Iveta Tomsone

Ekspertu dalība pasākumā organizēta VLT aktivitātes „Nozaru ekspertu ziņojumi” ietvaros. Plašāk ar COPA–COGECA darba grupu ekspertu aktivitātēm iespējams iepazīties Valsts Lauku tīkla mājaslapā http://www.laukutikls.lv/copa_cogeca.

UZZIŅA

COPA ir Eiropas līmeņa profesionālo lauksaimnieku organizāciju komiteja, kas pārstāv lauksaimniekus ES un starptautiskās institūcijās. Tā ir dibināta 1958. gadā. COGECA ir Eiropas līmeņa lauksaimniecības kooperācijas komiteja, kas pārstāv kooperatīvu intereses ES un starptautiskās institūcijās. Tā ir dibināta 1959. gadā. Kopš 1962. gada COPA un COGECA apvienoja birojus un kopīgi pārstāv Eiropas lauksaimnieku un kooperatīvu intereses.

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.