Liellopu sektorā – stabilitāte

Situācija liellopu gaļas tirgū ir relatīvi stabila, šāds secinājums izskanējis COPA–COGECA darba grupā „Liellopu un teļa gaļa”, kurā kā eksperts no Latvijas piedalījās Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas pārstāvis Dainis Rungulis.

Eksperts norāda, ka Eiropas Komisija (EK) ir sagatavojusi ziņojumu par situāciju liellopu gaļas sektorā, kurā redzams, ka tajā nav notikušas milzīgas izmaiņas un situācija ir relatīvi stabila. ES 28 valstu liellopu sektorā (kopā piena un gaļas) ir 2,5 miljoni saimniecību, kas ražo 7,5 miljonus tonnu gaļas kautsvarā, un tas ir trešais lielākais liellopu gaļas ražošanas apjoms pasaulē. Nozare ir salīdzinoši sadrumstalota, ar ļoti dažādām ražošanas formām, zemiem ienākumiem un augstām ražošanas izmaksām, tāpēc Kopējas lauksaimniecības politikas (KLP) atbalstam nozarē ir un būs milzīga nozīme. Aptuveni 40% no Eiropas liellopu gaļas apjoma nāk no zīdītājgovju ganāmpulkiem, un liellopu gaļas ražošanas apjomus būtiski ietekmē tā politika, kas tiek veidota piena nozarē un nav vēl pašlaik apzināta ietekme, kas būs vērojama nozarē pēc piena kvotu atcelšanas. Liellopu gaļas sektorā trūkst ticamas un pārskatāmas informācijas bāzes, tāpēc svarīgi pilnveidot liellopu liemeņu klasifikācijas sistēmu, kas kalpotu par informācijas avotu un būtu vienota visā ES. Būtiska nozīme liellopu gaļas sektorā saglabāsies arī tādiem jautājumiem kā KLP, liellopu elektroniskā apzīmēšana, dzīvnieku veselība arī kontekstā ar sabiedrības veselību, iekšējā un ārējā tirdzniecība, klimata pārmaiņas.

Pēc COPA–COGECA ekspertu atskaitēm sagatavoja Iveta Tomsone

 

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.