EK paplašina piedāvājumu lauksaimnieku atbalstam

Augusta beigās Eiropas Komisija (EK) nāca klajā ar papildu pasākumu paketi, kuru mērķis ir risināt lopbarības sagādes problēmas lauksaimniecības dzīvniekiem ziemas periodā. Šī pakete papildina augusta sākumā jau izziņotos pasākumus.

Augusta beigās EK publiskotie atbalsta pasākumi papildina to pasākumu loku, kas attiecas uz atkāpēm zaļināšanas prasībās:

  • iespēja, ka ziemas kultūras, kas rudenī iesētas novākšanas/noganīšanas vajadzībām, uzskatīt par starpkultūrām (spēkā esošie noteikumi to aizliedz), ja tās paredzētas noganīšanai vai lopbarības ražošanai;
  • iespēja kā starpkultūras sēt tīrkultūras (nevis noteikumos patlaban prasītos kultūru maisījumus), ja tās paredzētas noganīšanai vai lopbarības ražošanai;
  • iespēja 8 nedēļas ilgo starpkultūru audzēšanas minimālo periodu saīsināt, lai aramzemju apstrādātāji pēc tam varētu laikus iesēt ziemas kultūras;
  • paildzinājums jau iepriekš piešķirtajam izņēmumam Francijā pļaut/noganīt atmatas.

Oficiāli paziņots arī jau pirms dažām nedēļām pieteiktais priekšlikums paaugstināt avansa maksājumus. Proti, līdz pat 70% tiešo maksājumu un 85% lauku attīstības maksājumu lauksaimnieki varēs saņemt jau 2018. gada oktobra vidū, un viņiem nebūs nauda jāgaida līdz decembrim.

Minētie priekšlikumi papildina šādiem gadījumiem jau paredzētos noteikumus. Visos gadījumos EK nodrošina, ka pasākumi tiek īstenoti samērīgi, ņemot vērā vides apsvērumus. Piemēram, spēkā esošie valsts atbalsta noteikumi atļauj par sausuma nodarītu kaitējumu sniegt atbalstu līdz pat 80% apmērā (vai apgabalos, kuros ir dabas ierobežojumi, – 90% apmērā), ja vien tiek ievēroti konkrēti īpaši nosacījumi. Var pretendēt uz atbalstu par lopbarības iegādi, piesakot vai nu materiālus zaudējumus, vai neiegūtus ienākumus. Ja zaudējumu kompensācijas apmērs nepārsniedz 15 000 eiro vienam lauksaimniekam trīs gadu laikā, to iespējams piešķirt, arī neinformējot EK (t. s. “de minimis atbalsts”). Atbalsta iespējas piedāvā arī lauku attīstības programmas, ieskaitot, piemēram, finansējumu ganību pārsēšanai vai kompensāciju par neiegūtajiem ienākumiem.

EK atbalsta priekšlikumi dalībvalstīm oficiāli jāpieņem līdz septembra beigām. Pasākumi tiks piemēroti ar atpakaļejošu spēku.

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.