Liellopu tirgū – trausla stabilitāte

Lai arī liellopu cenas ES tirgū tiek vērtētas kā salīdzinoši zemas, cerības vieš nelielais pieprasījuma kāpums un eksporta pieaugums.

Liellopu, teļu un cūkgaļas tirgus situācija vērtēta Eiropas Komisijas darba grupā “Gaļas tirgus observatorija”, kurā kā eksperte no Latvijas piedalījās Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes pārstāve Dzintra Lejniece. Eksperte informē, ka attiecībā uz liellopu un teļa gaļu darba grupā secināts, – tirgū joprojām ir trausls līdzsvars. Ražošanas apjoma pieaugums 2018. gada pirmajā pusē samazināja cenas, tādēļ dažās dalībvalstīs liellopu gaļas ražotājiem joprojām ir finansiālas grūtības. Pozitīvs aspekts ir pieprasījuma pieaugums ekonomiskās situācijas un ES eksporta rezultātu dēļ. Tiek atvērti jauni noieta tirgi, un dzīvu liellopu eksportam joprojām ir būtiska nozīme iekšējā tirgus līdzsvarošanā.

Attiecībā uz cūkgaļas tirgus situāciju nozarē vērojams pesimisms. Bažas rada ES cūkgaļas ražošanas pieaugums atsevišķās dalībvalstīs, pieprasījuma un eksporta samazināšanās uz lielām tirdzniecības vietām, piemēram, Ķīnu. Cenu attīstība rada bažas par nākotni.

Ar dzīvnieku veselību saistītie riski joprojām ir nozares galvenās problēmas. Āfrikas cūku mēra izplatība dalībvalstīs apdraud ES eksportu. Tas ir papildu iemesls pesimismam nozarē. Gan liellopu, gan cūkgaļas sektorā aktuāla problēma ir pašreizējā gaļas patēriņa attīstība, – esošie dati norāda uz vispārēju samazinājumu. Nozares pārstāvji uzsver, ka svarīgi ir izpētīt Eiropas patērētāju uzvedību, lai labāk pielāgotos pieprasījumam.

Pēc Eiropas Komisijas un LLKC ES lietu biroja materiāliem informāciju sagatavoja Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.