Liellopu elektroniskā identificēšana

ES publicēti likumdošanas akti, kas paredz liellopu elektroniskās identifikācijas (EID) ieviešanu dalībvalstīs pēc brīvprātības principa. Dzīvnieki var tikt identificēti vai nu ar divām konvencionālām krotālijām (esošā sistēma) vai arī ar vienu redzamu konvencionālo krotāliju un vienu elektronisko identifikatoru atbilstoši ES oficiāli apstiprinātajam harmonizētajam standartam. Dalībvalsts var izvēlēties arī obligāto režīmu EID lietošanai savas valsts teritorijā.

Regula 653/2014 un Direktīva 2014/64/EU, kas publicētas šī gada 27. jūnijā, paredz, ka no 2019. gada 18. jūlija visām dalībvalstīm jānodrošina nepieciešamā infrastruktūra, lai apgādātu dzīvniekus ar elektroniskajiem identifikatoriem kā oficiālo identifikācijas līdzekli. Vairumā valstu liellopu elektroniskās identifikācijas sistēma ir brīvprātīga (Zviedrija, Čehija, Austrija). Tikai Dānija elektroniskās identifikācijas  sistēmu ieviesa jau 2010. gadā kā obligātu visu govju apzīmēšanā, kopumā lauksaimnieki ar šo sistēmu ir apmierināti. Latvija EID sāk ieviest lielākos piena ganāmpulkos, kur izmanto kvalitatīvus sertificētus elektroniskos izstrādājumus. Mazākās saimniecībās EID pagaidām ir parāk dārga.

Pēc COPA–COGECA ekspertu darba atskaitēm informāciju publicēšanai sagatavoja LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja Iveta Tomsone

Ekspertu dalība pasākumā organizēta VLT aktivitātes „Nozaru ekspertu ziņojumi” ietvaros. Plašāk ar COPA–COGECA darba grupu ekspertu aktivitātēm iespējams iepazīties Valsts Lauku tīkla mājaslapā http://www.laukutikls.lv/copa_cogeca.

UZZIŅA

COPA ir Eiropas līmeņa profesionālo lauksaimnieku organizāciju komiteja, kas pārstāv lauksaimniekus ES un starptautiskās institūcijās. Tā ir dibināta 1958. gadā. COGECA ir Eiropas līmeņa lauksaimniecības kooperācijas komiteja, kas pārstāv kooperatīvu intereses ES un starptautiskās institūcijās. Tā ir dibināta 1959. gadā. Kopš 1962. gada COPA un COGECA apvienoja birojus un kopīgi pārstāv Eiropas lauksaimnieku un kooperatīvu intereses.

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.